5 inzerátov
Trabant 1,1
Predám Trabant 1,1 47000 km, Benzín, 1046 cm3, 29 kW 4-st. manuálna, Manuálna prevodovka, Predný pohon, Sedan / Liftback, Doplňujúce údaje: Top stav!, Veterán
Púchov
4 500 €
Trabant 601 601s
Predám Trabant 601 601s 135000 km, Benzín, 595 cm3, 26 kW Manuálna prevodovka, Predný pohon, Sedan / Liftback, Správca konkurznej podstaty úpadcu Pavol Hedmeg , vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania podľa § 92 ods. 1 písm. e) ZKR, na predaj hnuteľného majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu, zapísaného do súpisu, pod položkou 01: Motorové vozidlo továrenskej značky Trabant, rok výroby 1978, zdvihový objem 595 cm3, výrobné číslo: 2524744, číslo motora P64, farba biela, za kúpnu cenu najmenej 157,00 €. Podmienky predaja: Lehota na predkladanie ponúk: 20 dní odo dňa zverejnenia v obchodnom vestníku. V tejto lehote záujemca zloží na účet úpadcu : SK60 7500 0000 0040 1608 5018 vedený v ČSOB a.s. 50% ponúkanej kúpnej ceny. V ponuke zároveň uvedie na aký účet má byť uhradená záloha vrátená v prípade neúspechu. Záujemca predloží ponuku na odkúpenie nehnuteľnosti písomne do kancelárie správcu: Slovenskej jednoty 8, 040 01 Košice v zalepenej obálke označenej „ KONKURZ – Neotvárať, 26K/10/2011“. Okrem ponuky priloží výpis z obchodného registra u právnickej osoby, fyzická osoba priloží kópiu občianskeho preukazu a doklad o úhrade zálohy. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 5 dní odo dňa doručenia vyjadrenia veriteľského výboru. Zaplatená záloha bude úspešnému záujemcovi započítaná na úhradu kúpnej ceny. Kúpna zmluva bude uzavretá so záujemcom ktorého ponuku schválil zvolený zástupca veriteľov.
Košice I - Sever
157 €
TRABANT 601 COMBI
Predám TRABANT 601 Combi r. v 1981 600cm3 19kW najazdené 72.180 km garážované V zime málo jazdené Nové letné pneumatiky STK do 8/2019 strešný nosič a veľa náhradných dielov
Žiar nad Hronom
1 500 €
Trabant
Predam nepojazdny trabant,v zachovalom stave.
Horný Tisovník
dohodou
predam trabant 601 s
predam trabant 601 s, v dobrom stave vela ND, nove pneu, biele ŠPZ
Trnava
1 299 €