Most, 1997, roč. 42, č. 1 – 4
Most, štvrťročník pre slovenskú kultúru, 1997, roč. 42, č. 1 – 4
Bratislava
4 €
Most, 2000, roč. 45, č. 1 – 4
Most, štvrťročník pre slovenskú kultúru, 2000, roč. 45, č. 1 – 4
Bratislava
4 €
Gabriel Viktor: Legenda rokov meruôsmych
Gabriel Viktor: Legenda rokov meruôsmych
Bratislava
5 €
Ministri prvej Slovenskej republiky (1939 – 1945)
Martin Lacko: Ministri prvej Slovenskej republiky (1939 – 1945) a miesta ich posledného odpočinku
Bratislava
5 €
Jozef Tiso. Prejavy a články (1913 – 1938)
Jozef Tiso. Prejavy a články (1913 – 1938)
Bratislava
18 €
Michal Milla: Hlinkova mládež 1938 – 1945
Michal Milla: Hlinkova mládež 1938 – 1945
Bratislava
8 €
Vojtech Tuka:V desiatom roku Martinskej deklarácie
Vojtech Tuka: V desiatom roku Martinskej deklarácie
Bratislava
0,50 €
Jozef Tiso (I/1887 – 1939)
Milan S. Ďurica: Jozef Tiso (I/1887 – 1939)
Bratislava
4 €
Pohľady do minulosti a do nového svitania
Štefan Polakovič: Pohľady do minulosti a do nového svitania
Bratislava
8 €
Denníky a spomienky z východného frontu 1942 – 194
Matej Ivančo: Denníky a spomienky z východného frontu 1942 – 1944
Bratislava
5 €
Testimonium hoc verum est
Testimonium hoc verum est. Kytica vďaky, obdivu a úcty slovenskému historikovi Milanovi S. Ďuricovi, čestnému členovi Slovenského ústavu, k jeho 90. narodeninám
Bratislava
4 €
Karol Guleja: Svet drotárov
Karol Guleja: Svet drotárov
Bratislava
12 €
Ján Kamil Beňadik: Za mrežami a ostnatým drôtom
Ján Kamil Beňadik: Za mrežami a ostnatým drôtom
Bratislava
4 €
Karol Sidor: Takto vznikol Slovenský štát
Karol Sidor: Takto vznikol Slovenský štát
Bratislava
4 €
Vykopaná pravda
Ladislav Ťažký, Ladislav Zrubec a kol.: Vykopaná pravda
Bratislava
5 €
Andrej Šmith: Bol som robotníkom v ZSSR
Andrej Šmith: Bol som robotníkom v Sovietskom zväze
Bratislava
4 €
František Vnuk: Dedičstvo otcov
František Vnuk: Dedičstvo otcov. Eseje na historické témy
Bratislava
4 €
Milan S. Ďurica: Slovenská republika 1939 – 1945
Milan S. Ďurica: Slovenská republika 1939 – 1945
Bratislava
5 €
Karol Murgaš: Hrdinovia Alcazaru
Karol Murgaš: Hrdinovia Alcazaru
Bratislava
6 €
Alena Bartlová: Andrej Hlinka
Alena Bartlová: Andrej Hlinka
Bratislava
4 €
Andrej Hlinka: Zápisky z Mírova
Andrej Hlinka: Zápisky z Mírova. Články, listy a úvahy o slovenskej slobode
Bratislava
4 €
Milan Stanislav Ďurica. Muž, ktorý vrátil…
Jozef M. Rydlo: Milan Stanislav Ďurica. Muž, ktorý vrátil Slovákom ich národné dejiny
Bratislava
1 €
Priamo najbližšie k pravde
Predám knihy zo série "Priamo najbližšie k pravde", každá po 50 centov: Martin Lacko: Michal Bubnič. Rožňavský biskup a mučeník (1877 – 1945) Jozef M. Rydlo: Osudy "otca modernej slovenčiny" Henricha Bartka v dobrovoľnom vyhnanstve František Vnuk: Polemický pohľad na Dejiny Katolíckej cirkvi. Má pravdu prof. Hans Küng? Milan S. Ďurica: Kedy sme vstúpili do dejín? K otázke začiatkov slovenských dejín Milan S. Ďurica: Odkedy sme Slováci? Pôvod Slovákov a kresťanstvo Milan S. Ďurica: Nacionalizmus alebo národné povedomie? Milan S. Ďurica: Jozef Tiso v očiach neslovenských autorov Milan S. Ďurica: Moravskí Slováci a cyrilo-metodovské dedičstvo
Bratislava
0,50 €
Pamäti Štefana Valka
Pamäti Štefana Valka z jeho činnosti v exile
Bratislava
4 €
Veľkoslovenská ríša
Tomáš Veteška: Veľkoslovenská ríša
Bratislava
3 €
Povstanie s legendou
Ján Mikula: Povstanie s legendou
Bratislava
2 €
Neuveriteľné sprisahanie
František Vnuk: Neuveriteľné sprisahanie
Bratislava
8 €
Bibliografia…Hudba na Slovensku 1918 – 1928
Bibliografia…Hudba na Slovensku 1918 – 1928
Bratislava
7 €
Symboly a mýty národov v stredoveku…
Symboly a mýty národov v stredoveku a včasnom novoveku.
Bratislava
5 €
Poézia 14. marca
Martin Lacko: Poézia 14. marca. Tretie doplnené a rozšírené vydanie z roku 2022.
Bratislava
10 €
1 2 3