Predám akváriové slimáky Vežovky malajské
Predám akváriové slimáky Vežovky malajské - Melanoides tuberculatus: Cena: 1€/(10ks)…. Čo by bolo vhodné vedieť: Optimálna teplota vody: 18–26 °C Požadované pH: okolo 6,5-8,5 Celková tvrdosť vody: 7 až 30 °dGH Potrava: živí sa zbytkami potravy, ale aj riasami, čistí sklo aj substrát Pohlavie: ťažko určiť Využitie: sú nenároční a neúnavní čističi, prekysličujú substrát, substrát nehnije, neničí rastliny Zaujímavosť: Zdržuje sa priamo v substráte akvária (piesok, štrk a podobne), štrk aj veľmi jemný piesok dokážu zrovnať do krásnej rovinky. Vežovky sú vhodné takmer do každého akvária. Sú vhodným indikátorom! V prípade deficitu kyslíka v akváriu je možné vežovky vidieť na skle, ako mieria rovno k hladine vo veľkom množstve. Vždy je takýto kolektívny presun signalizáciou nejakého problému s kvalitou vody alebo s filtráciou. Môžu byť využité ako krmivo pre napr.: korytnačka, mrenky (botie), mrenka nádherná (botia macracantha), štvorzubec (tetraodon, carinotetraodon travancoricus), rajovec dlhoplutvý (macropodus opercularis), bojovnica pestrá (betta splendens), helenka (clea helena)...
Trnava
1 €
Predám akváriové slimáky Vežovky malajské
Predám akváriové slimáky Vežovky malajské - Melanoides tuberculatus: Cena: 1€/(10ks)…. Čo by bolo vhodné vedieť: Optimálna teplota vody: 18–26 °C Požadované pH: okolo 6,5-8,5 Celková tvrdosť vody: 7 až 30 °dGH Potrava: živí sa zbytkami potravy, ale aj riasami, čistí sklo aj substrát Pohlavie: ťažko určiť Využitie: sú nenároční a neúnavní čističi, prekysličujú substrát, substrát nehnije, neničí rastliny Zaujímavosť: Zdržuje sa priamo v substráte akvária (piesok, štrk a podobne), štrk aj veľmi jemný piesok dokážu zrovnať do krásnej rovinky. Vežovky sú vhodné takmer do každého akvária. Sú vhodným indikátorom! V prípade deficitu kyslíka v akváriu je možné vežovky vidieť na skle, ako mieria rovno k hladine vo veľkom množstve. Vždy je takýto kolektívny presun signalizáciou nejakého problému s kvalitou vody alebo s filtráciou. Môžu byť využité ako krmivo pre napr.: korytnačka, mrenky (botie), mrenka nádherná (botia macracantha), štvorzubec (tetraodon, carinotetraodon travancoricus), rajovec dlhoplutvý (macropodus opercularis), bojovnica pestrá (betta splendens), helenka (clea helena)...
Trnava
1 €