Vnútorné choroby nepárnokopytníkov a mäsožravcov
Ponúkam na predaj zachovalú, nepoškodenú knihu : Vnútorné choroby nepárnokopytníkov a mäsožravcov, autori: Prof.MVDr. K. Šobra, Prof. MVDr. K. Fried, vydalo : Slovenské vydavateľstvo pôdohospodárskej literatúry Bratislava v roku 1965. Kniha je písaná v slovenskom a českom jazyku, má 358 strán. Vydanie prvé. Jej rozmery sú šírka 17 cm, výška 24,5 cm a hrúbka 2,3 cm.
Dolný Kubín
22 €
Jehličnany lesu a parku
Ponúkam na predaj zachovalú, nepoškodenú knihu / ako nová / : Jehličnany lesu a parku, autor: Inž Jaromír Pokorný, ScC,. Vydalo Státní zemědelské nakladatelství ri v Praze v roku 1963. Vydanie prvé. Kniha je písaná v českom jazyku, má 312 strán a 8 príloh. Jej rozmery sú šírka 12 cm, výška 19,2 cm a hrúbka 2,3 cm.
Dolný Kubín
40 €
Stromy
Ponúkam na predaj zachovalú, nepoškodenú knihu: Stromy, autor: Bruno P. Kremer, krezby : Hans Held. Z nemeckého originálu Bäume preložila : Alica Hindáková, redigovala : Albína Gardošová, výtvarná redaktorka : Viera Fabianová, technická redaktorka : Renáta Hrabušická. Vydalo vydavateľstvo Ikar,a.s. Bratislava v roku 1995. Vydanie prvé. Kniha je písaná v slovenskom jazyku, má 187 strán. Jej rozmery sú šírka 13 cm, výška 19,7 cm a hrúbka 1,6 cm.
Dolný Kubín
30 €
Ovocné stěny a jejich pěstování,
Ponúkam na predaj zachovalú, nepoškodenú knihu: Ovocné stěny a jejich pěstování, autor : Ludvík Večeřa. Vydalo Státní zemědělské nakladatelství v Prahe v roku 1970. Kniha je písaná v českom jazyku, má 236 strán. Druhé upravené a doplnené vydanie. Jej rozmery sú šírka 12 cm, výška 19 cm a hrúbka 1,3 cm.
Dolný Kubín
10 €
Muškobranie,
Ponúkam na predaj zachovalú, nepoškodenú knihu: Muškobranie, autor : Martin Rybár. Vydalo vydavateľstvo ELÁN, Bratislava v roku 2013. Kniha je písaná v slovenskom jazyku, má 144 strán. Jej rozmery sú šírka 14,5 cm, výška 20,7 cm a hrúbka 1,3 cm.
Dolný Kubín
8 €
Až zazní voláni,
Ponúkam na predaj zachovalú, nepoškodenú knihu : Až zazní voláni, autor: ING. Jozef Čelustka, vydalo : Státní zemědělské nakladatelstství Praha v roku 1972. Návrh väzby, ilustrácie a grafická úprava : Přemysl Vanke. Vydanie prvé. Kniha je písaná v českom jazyku, má 206 strán . Jej rozmery sú šírka 15 cm, výška 21 cm a hrúbka 1,7 cm.
Dolný Kubín
15 €
Atlas zvěře,
Ponúkam na predaj zachovalú, nepoškodenú knihu : Atlas zvěře, autor : Karel Jiřik a kolektiv, vydalo vydavateľstvo : Státní zemědělské nakladatelství v Praze v roku 1980. Vydanie prvé. Kniha je písaná v českom jazyku, má 256 strán. Jej rozmery sú šírka 16,5 cm, výška 24,5 cm a hrúbka 2 cm.
Dolný Kubín
15 €
5 starožitných príborových nožíkov, 2 vidličky,
Ponúkam na predaj zberateľovi 5 starožitných príborových nožíkov, 2 vidličky, 2 polievkové lyžice a 3 kávové lyžičky. Cena spolu 5,- euro.
Dolný Kubín
5 €
Huby
Ponúkam na predaj zachovalú, nepoškodenú knihu : Huby , autor textu: RNDr. Mirko Svrček, CSc., autor ilustrácií : Bohumil Vančura. Vydalo vydavateľstvo Príroda roku 1987. Kniha je písaná v slovenskom jazyku, má 316 strán. Vydanie prvé. Jej rozmery sú šírka 21,5 cm, výška 30 cm a hrúbka 3 cm.
Dolný Kubín
15 €
Ovocné moučníky a dezerty
Ponúkam na predaj zachovalú knihu : Ovocné moučníky a dezerty, autor: Libuše Vlachová, vydalo : Avicenum zdravotnícke nakladatelství Praha v roku 1987, kniha je písaná v českom jazyku, má 336 strán . Jej rozmery sú šírka 15 cm, výška 21 cm a hrúbka 2 cm. Kniha má zohnutý pravý horný roh, inak je v poriadku.
Dolný Kubín
15 €
Údržba a opravy vozu Škoda 100-100L-110L-110LS-110
Ponúkam na predaj zachovalú, nepoškodenú knihu : Údržba a opravy vozu Škoda 100-100L-110L-110LS-110R, autor: Vincent Baťa, vydalo : SNTL- Nakladatelství technické literatúry Praha v roku 198. Štvrté, upravené a doplnené vydanie - upravil a doplnil Jaroslav Andrt. Kniha je písaná v českom jazyku, má 536 strán, 319 obrázkov, 33 tabuliek. Jej rozmery sú šírka 14 cm, výška 20,5 cm a hrúbka 3,5 cm.
Dolný Kubín
40 €
Chováme králiky - 4
Ponúkam na predaj, zachovalú nepoškodenú knihu: Chováme králiky - 4, autori : Ing. Emil Barát, vydalo vydavateľstvo: Príroda v roku 1986. Kniha je písaná v slovenskom jazyku, má 164 strán. Vydanie druhé. Jej rozmery sú šírka 13,2 cm, výška 20 cm a hrúbka 1 cm.
Dolný Kubín
15 €
sklenenú, ozdobenú , uzatvárateľnú dózu
Ponúkam na predaj zberateľovi zachovalú sklenenú, ozdobenú , uzatvárateľnú dózu.
Dolný Kubín
5 €
Včelařství
Ponúkam na predaj zachovalú, nepoškodenú knihu / nová – nečítaná /: Včelařství, vedúci autorského kolektívu: Ing. Vladimír Veselý, CSc., v spolupráci s Českým svazem včelařu v roku 2003 vydalo Nakladatelství Brázda, s.r.o. Praha. Kniha je písaná v českom jazyku, má 272 strán + 12 stránok farebnej prílohy. Vydanie druhé, upravené a doplnené v Nakladatelství Brázda prvé. Jej rozmery sú šírka 16,8 cm, výška 24 cm a hrúbka 2 cm.
Dolný Kubín
30 €
Rybářská přiručka
Ponúkam na predaj zachovalú , nepoškodenú knihu : Rybářská přiručka, vedúci autorského kolektívu Dr. Milan Pohunek, yydalo : Státní zemědělské nakladatelství v Praze v roku 1964. Kniha je písaná v českom jazyku, má 268 strán . Jej rozmery sú šírka 15,5 cm, výška 21 cm a hrúbka 1,8 cm.
Dolný Kubín
15 €
Intenzívny chov brojlerových králikov
Ponúkam na predaj zachovalú, nepoškodenú knihu : Intenzívny chov brojlerových králikov, autor: MVSr. Ján Rafay, CSc., vydalo vydavateľstvo : ANIMAPRESS v roku 1993. Kniha je písaná v slovenskom jazyku, má 134 strán . Vydanie prvé. Jej rozmery sú šírka 14,5 cm, výška 20 cm a hrúbka 0,8 cm.
Dolný Kubín
20 €
Pápež prichádza k nám
Ponúkam na predaj knihu - brožúrku : Pápež prichádza k nám, autor : Helena Hulmanová, vydalo vydavateľstvo Nezávislosť v roku 1990. Kniha je písaná v slovenskom jazyku,má 95 strán, rozmery : šírka 10 cm, výška 16,6 cm, hrúbka 0,7 cm.
Dolný Kubín
3 €
tri sitka používane na presievanie muky, maku, obi
Ponúkam na predaj zberateľovi tri sitka používane na presievanie muky, maku, obilia. Ich rozmery vidieť na fotografiách. Cena za všetky tri 100, -euro.
Dolný Kubín
100 €
Lesní noviny na každý rok
Ponúkam na predaj zachovalú, nepoškodenú knihu : Lesní noviny na každý rok, autor : Vitalij Bianki, z ruského pôvodného originalu Lesnaja gazeta preložili Petr Denk a dr. Jitka Křesálková, vydalo vydavateľstvo : Svět sovětu v roku 1966 Kniha je písaná v českom jazyku, má 320 strán. Jej rozmery sú šírka 24 cm, výška 22 cm a hrúbka 2,6 cm.
Dolný Kubín
15 €
Lesní noviny na každý rok
Ponúkam na predaj zachovalú, nepoškodenú knihu : Lesní noviny na každý rok, autor : Vitalij Bianki, z ruského pôvodného originalu Lesnaja gazeta preložili Petr Denk a dr. Jitka Křesálková, vydalo vydavateľstvo : Svět sovětu v roku 1966 Kniha je písaná v českom jazyku, má 320 strán. Jej rozmery sú šírka 24 cm, výška 22 cm a hrúbka 2,6 cm.
Dolný Kubín
15 €
1 2 3