Rukověť zootechnika,
Ponúkam na predaj zachovalú knihu : Rukověť zootechnika, vedúci autorov celej publikácie : ing. Zdeněk Jokl, vydalo : Státní zemědělské nakladatelství Praha v roku 1981, ilustroval Otakar Procházka, vydanie prvé. Kniha je písaná v českom jazyku, má 400 strán. Jej rozmery sú šírka 12 cm, výška 17 cm a hrúbka 2,6 cm.
Námestovo
20 €
Farbiar v poľovníckej praxi
Ponúkam na predaj zachovalú, nepoškodenú knihu : Farbiar v poľovníckej praxi, autor: ING. Branislav Baka a kolektív, vydal : Slovenský poľovnícky zväz v Prírode Bratislava v roku 1975. Kniha je písaná v slovenskom jazyku, má 134 strán . Vydanie prvé. Jej rozmery sú šírka 14,7 cm, výška 20,5 cm a hrúbka 0,8 cm.
Námestovo
50 €
Mladý včelár,
Ponúkam na predaj zachovalú, nepoškodenú knihu : Mladý včelár, spracovali: Július Komora, Ján Milla, inž. Marta Virčíková, vydalo : Slovenské pedagogické nakladateľstvo Bratislava v roku 1965. Kniha je písaná v slovenskom jazyku, má 205 strán . Druhé vydanie. Jej rozmery sú šírka 10,7 cm, výška 15 cm a hrúbka 1,5 cm.
Námestovo
17 €
Zubáč obyčajný
Ponúkam na predaj zachovalú, nepoškodenú knihu : Zubáč obyčajný, autori : Ján Sedlár, Rudolf Žitňan, vydalo vydavateľstvo : Obzor v roku 1974. Kniha je písaná v slovenskom jazyku, má 100 strán. Vydanie prvé. Jej rozmery sú šírka 15 cm, výška 21 cm a hrúbka 0,8 cm.
Námestovo
17 €
Základy športového jazdenia na koni,
Ponúkam na predaj zachovalú knihu : Základy športového jazdenia na koni, autor: Doc. MVDr. Ladislav Popluhár, CSc. A kolektív, vydavateľstvo : Príroda v roku 1981. Druhé, prepracované a doplnenie vydanie. Kniha je písaná v slovenskom jazyku, má 416 strán . Jej rozmery sú šírka 15,3 cm, výška 21 cm a hrúbka 2,2 cm.
Námestovo
20 €
Samé Poľovnícke príhody,
Ponúkam na predaj zachovalú, nepoškodenú knihu : Samé Poľovnícke príhody, zostavili : Milan Rajský, Vlasta Miklošová, vydalo Slovenské vydavateľstvo pôdohospodárskej literatúry v Bratislave v roku 1967. Vydanie prvé . Edícia : Trofeje 1. Kniha je písaná v slovenskom jazyku, má 236 strán . Jej rozmery sú šírka 15 cm, výška 21 cm a hrúbka 1,8 cm.
Námestovo
20 €
Ej, Macejku, Macejku ...,
Ponúkam na predaj zachovalú knihu: Ej, Macejku, Macejku ..., autor : Dr. Štefan Hajdin. Prebal a väzbu navrhol akad. Maliar Juraj Deak. Vydalo vydavateľstvo Príroda v roku 1985. Vydanie prvé. Kniha je písaná v slovenskom jazyku, má 136 strán. Jej rozmery sú šírka 15,3 cm, výška 21 cm a hrúbka 1,3 cm.
Námestovo
7 €
Gilgameš
Ponúkam na predaj zachovalú knihu : Gilgameš, prerozprával: Vojtech Zamarovský, vydalo vydavateľstvo : Mladé letá 1975. Kniha je písaná v slovenskom jazyku, má 86 strán . Jej rozmery sú šírka 14 cm, výška 24 cm a hrúbka 1,3 cm.
Námestovo
25 €
Rukověť loveckého střelectví,
Ponúkam na predaj nepoškodenú, zachovalú knihu ( ako nová ) : Rukověť loveckého střelectví, autor: Z. Faktor, K. Lankaš, vydalo : Státní zemnědělské naklatelství v roku 1982, kniha je písaná v českom jazyku, má 280 strán . Prvé vydanie, Jej rozmery sú šírka 17 cm, výška 24 cm a hrúbka 2 cm.
Námestovo
20 €
Lovcem v tajze
Ponúkam na predaj zachovalú, nepoškodenú knihu : Lovcem v tajze, autor : Ján Kozák , vydalo vydavateľstvo Orbis v Prahe v roku 1972. Kniha je písaná v českom jazyku, má 248 strán, 47 strán jednofarebných príloh, 9 strán farebných príloh, 3 dvojfarebné mapy. Prvé vydanie. Jej rozmery sú šírka 15,5 cm, výška 24,5 cm a hrúbka 2 cm.
Námestovo
25 €
Poznáme je podle stop
Ponúkam na predaj zachovalú, nepoškodenú knihu : Poznáme je podle stop, autor: Miroslav Bouchner. Vydalo vydavateľstvo Artia v Prahe v roku 1986. Kniha je písaná v českom jazyku, má 263 strán . Jej rozmery sú šírka 15,5 cm, výška 21,5 cm a hrúbka 2,7 cm.
Námestovo
25 €
Abeceda včelára
Ponúkam na predaj zachovalú, nepoškodenú knihu : Abeceda včelára, autor: Pavol Silný, vydalo vydavateľstvo : Príroda v roku 1984. Kniha je písaná v slovenskom jazyku, má 334 strán . Vydanie prvé. Jej rozmery sú šírka 15 cm, výška 21 cm a hrúbka 2,5 cm.
Námestovo
40 €
Strieborná kniha rozprávok
Ponúkam na predaj zachovalú knihu : Strieborná kniha rozprávok, autor: Božena Němcová, yydalo nakladateľstvo Spektrum v roku 1990. VI. vydanie. Ilustroval Štefan Cpin. Kniha je písaná v slovenskom jazyku, má 192 strán . Jej rozmery sú šírka 21 cm, výška 26,5 cm a hrúbka 1,6 cm.
Námestovo
12 €
Lovecká střelba
Ponúkam na predaj zachovalú, nepoškodenú knihu : Lovecká střelba, autor: Jiři Bílý, vydalo : Naše vojsko v roku 1983. Kniha je písaná v českom jazyku, má 248 strán. Vydanie I. Jej rozmery sú šírka 15,2 cm, výška 21,5 cm a hrúbka 1,6 cm.
Námestovo
25 €
Výchova a výcvik psa – Služební a pracovní plemen
Ponúkam na predaj zachovalú, nepoškodenú knihu : Výchova a výcvik psa – Služební a pracovní plemená, autor : Karel Hartl, vydalo vydavateľstvo : Naše vojsko v roku 1979. Kniha je písaná v českom jazyku, má 231 strán, 1. vydanie. Jej rozmery sú šírka 13 cm, výška 20 cm a hrúbka 1,2 cm
Námestovo
20 €
Tatranskou prírodou,
Ponúkam na predaj zachovalú knihu : Tatranskou prírodou, autor: Ivor Mihál, yydalo vydavateľstvo Príroda v roku 1985. Kniha je písaná v slovenskom jazyku, má 223 strán . Prvé vydanie. Jej rozmery sú šírka 21,5 cm, výška 29,5 cm a hrúbka 1,8 cm.
Námestovo
25 €
Soukromý život psu,
Ponúkam na predaj zachovalú, nepoškodenú knihu : Soukromý život psu, autor: Elizabeth Marshall Thomasová, Vydalo vydavateľstvo : Rybka Publishers v roku 2000. Druhé vydanie. Kniha je písaná v českom jazyku, má 182 strán . Jej rozmery sú šírka 13 cm, výška 21 cm a hrúbka 2,3 cm.
Námestovo
5 €
Krásy myslivosti,
Ponúkam na predaj zachovalú, nepoškodenú knihu : Krásy myslivosti, autor: Karel Hájek, vydalo vydavateľstvo : Orbis v roku 1969. 3. Vydanie. Kniha je písaná v českom jazyku, má 298 strán. Jej rozmery sú šírka 25 cm, výška 38 cm a hrúbka 2,5 cm.
Námestovo
22 €
Pinocchio
Ponúkam na predaj knihu v dobrom stave: Pinocchio, autor: Carlo Collodi, vydavateľstvo : Mladé letá v roku 1966. Vydanie v Mladých letách prvé. Ilustroval Svetozár Králik. Edícia Zlatý kľúčik. .Kniha je písaná v slovenskom jazyku, má 166 strán . Jej rozmery sú šírka 17 cm, výška 24,5 cm a hrúbka 1,8 cm. Kniha ma lepiacou páskou prelepený chrbát a má znečistené listy čo vidieť na fotografiách.
Námestovo
13 €
Pinocchio
Ponúkam na predaj knihu v dobrom stave: Pinocchio, autor: Carlo Collodi, vydavateľstvo : Mladé letá v roku 1966. Vydanie v Mladých letách prvé. Ilustroval Svetozár Králik. Edícia Zlatý kľúčik. .Kniha je písaná v slovenskom jazyku, má 166 strán . Jej rozmery sú šírka 17 cm, výška 24,5 cm a hrúbka 1,8 cm. Kniha ma lepiacou páskou prelepený chrbát a má znečistené listy čo vidieť na fotografiách.
Námestovo
13 €
1 2 3