Vypracujem SEMINÁRNE, BC, MGR, LLM, MBA práce
Podľa zadania vypracujem: - seminárne práce, - bakalárske práce, - diplomové (záverečné) práce, - MBA, LLM, iné - práce orientované na prípady z praxe. Zameriavam sa predovšetkým na oblasti: PRÁVO, VEREJNÁ SPRÁVA, MANAŽMENT, POLITOLÓGIA. V cene každej práce je aj vypracovanie Úvodu, Obsahu, Záveru, Zoznamu použitej literatúry a formálna úprava práce. Menšie práce - rozsah: 10 - 15 strán odborného textu. (od 100 EUR - cena záleží od zložitosti a termínu odovzdania) Väčšie práce - rozsah: 35 - 50 - 70 strán odborného textu. (od 500 EUR - cena záleží od zložitosti a termínu odovzdania) VIEM VYPRACOVAŤ AJ ČISTO FORMÁLNU ÚPRAVU AKEJKOĽVEK PRÁCE. Spracovateľ pôsobí ako lektor a manažér pre verejnú a štátnu správu, pričom garantuje 100 percentú originalitu a úspešnosť odovzdaných prác.
Bratislava
dohodou