Skriptá

275 inzerátov
Lekárska fakulta - skriptá, štátnicové otázky...
Lekárska fakulta - skriptá, štátnicové otázky...
Predám skriptá + štátnicové otázky z Lekárskej fakulty. Skriptá sú z celého Bc. a Mgr. štúdia. Ponuka obsahuje komplet skriptá, materiály, spracované podklady, testy, spracované tézy ku skúškam, súbory MS Word + PDF, Power point prezentácie ku všetkým predmetom zo štúdia na Bc. a Mgr. stupni. Štátnicové otázky sú kompletne vypracované, spracované na najvyššej kvalitatívnej úrovni. Foto je len ilustračné. Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Slovenský jazyk - skriptá, štátnicové otázky...
Slovenský jazyk - skriptá, štátnicové otázky...
Predám skriptá + štátnicové otázky zo študijného odboru Slovenský jazyk. Skriptá sú z celého Bc. a Mgr. štúdia. Ponuka obsahuje komplet skriptá, materiály, spracované podklady, testy, spracované tézy ku skúškam, súbory MS Word + PDF, Power point prezentácie ku všetkým predmetom zo štúdia na Bc. a Mgr. stupni. Štátnicové otázky sú kompletne vypracované, spracované na najvyššej kvalitatívnej úrovni. Foto je len ilustračné. Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Manažment - skriptá, materiály, podklady...
Manažment - skriptá, materiály, podklady...
Predám skriptá + štátnicové otázky zo študijného odboru Manažment. Skriptá sú z celého Bc. a Mgr. štúdia. Ponuka obsahuje komplet skriptá, materiály, spracované podklady, testy, spracované tézy ku skúškam, súbory MS Word + PDF, Power point prezentácie ku všetkým predmetom zo štúdia na Bc. a Mgr. stupni. Štátnicové otázky sú kompletne vypracované, spracované na najvyššej kvalitatívnej úrovni. Foto je len ilustračné. Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Andragogika - skriptá, materiály, podklady, knihy
Andragogika - skriptá, materiály, podklady, knihy
Predám skriptá/materiály v odbore Andragogika. K dispozícií tiež rôzne knihy k predmetom v jednotlivých semestroch. K dispozícii skriptá z celého Bc. a Mgr. štúdia študijného odboru Andragogika, tiež veci ku skúškam z jednotlivých predmetov (vypracované otázky, testy) a tiež štátnicové otázky. Všetky podklady sú spoľahlivé, takže reálny predpoklad na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok je zaručený. Foto je len ilustračné, pretože všetky foto by sa mi sem nevošli. Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Klavírna škola pre začiatočníkov
Klavírna škola pre začiatočníkov
Predám knihu Klavírna škola pre začiatočníkov.la Kniha je určená pre najširší okruh žiakov. Vhodná pre ZUŠ ako aj pre samoukov. Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Organická chémia a biochémia
Organická chémia a biochémia
Predám knihu Organická chémia a biochémia. Knižka je určená učiteľom a študentom gymnázií ako pomôcka nielen pri vyučovaní chémie, ale aj pri príprave absolventov gymnázií a stredných škôl na maturitné skúšky z chémie a príjmacie skúšky na vysoké školy. Niektoré úlohy sú vhodné aj pre študentov, ktorí riešia chemickú olimpiádu. Teoretická časť zbierky môže byť predpokladom na tvorbu štandardov pri vyučovaní chémie. Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Rudolf Olach-Integrálny počet a jeho aplikácie
Rudolf Olach-Integrálny počet a jeho aplikácie
Knižka zo Žilinskej univerzity- strojnícka fakulta, nepoužívaná.
Teplička nad Váhom
5 €
Predám právnickú literatúru
Predám právnickú literatúru
Predám nasledovne knihy: Finančné právo - 12€ Správne právo hmotne(Škultéty) - 7€ Občianske právo hmotne 1(Lazár) - 17€ Občianske právo hmotne 2(Lazár) - 17€ Správne právo hmotne (Vrabko), prefotena - 2€ - v prípade záujmu viem tuto knihu poskytnúť zadarmo ku knihe Správne právo hmotne (Škultéty) Základy kanonickeho práva - 2€ Úvod do štúdia medzinárodného práva súkromného a procesného - 10€ Základy stavebného práva - 5€ Úvod do stavebného práva - 5€ Repetitorium pracovného práva - 5€ Repetitorium práva sociálneho zabezpečenia - 12€ Minimálne používané, niektoré takmer vôbec a úplne ako nové. V prípade záujmu ma prosím kontaktuje na tel.č. alebo prostredníctvom e-mailu. V cene kníh nie je zarátané poštovné.
Zákamenné
dohodou
Právnická fakulta - skriptá, štátnicové otázky
Právnická fakulta - skriptá, štátnicové otázky
Predám kompletne spracované štátnicové otázky z Občianskeho, Obchodného, Správneho, Trestného práva a ďalších odvetví práva. Otázky sú kvalitne a dôkladne prepracované a spracované aj ďalšie oblasti práva, takže úspech by mal byť zaručený. Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Financie - Sivák
Financie - Sivák
Predám knihu Financie - Sivák
Skalica
14 €
Právnická fakulta - podklady na prijimačky, testy
Právnická fakulta - podklady na prijimačky, testy
Predám materiály/podklady + testy na prijímacie skúšky na právnické fakulty z celého Slovenska. Podklady sú z oblastí ako Svetové dejiny, slovenské dejiny, 1939-1993, Novovek, Organizácie patriace pod OSN, Práva, Staroveké Grécko, Staroveký Rím, Stredovek, všeobecno-politický prehľad a všeobecná časť... a samozrejme testy/modelové otázky vyskytujúce sa na prijimacích skúškach. Všetky podklady sú vhodné aj k neskoršiemu štúdiu na právnickej fakulte. Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Organická a anorganická chémia
Organická a anorganická chémia
Predám knihy, materiály, spracované podklady, skriptá týkajúce sa Organickej a Anorganickej chémie - všetko kompletne spracované kvalitatívne na vysokej úrovni. K dispozícii podklady k maturite, ale aj k štúdiu na VŠ na oboch stupňoch. Všetko je prehľadne spracované. Dostupné v elektronickej, ale aj v tlačenej verzii. Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
LF - Bio., Chémia - modelové otázky na prijimačky
LF - Bio., Chémia - modelové otázky na prijimačky
Predám knihy Biológia, Chémia - modelové otázky na prijímacie skúšky. Modelové otázky na prijímacie skúšky pre bakalárske štúdium sú určené záujemcom o bakalárske študijné programy na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulte. Publikácia obsahuje 500 otázok z chémie a 500 otázok z biológie, ktoré tvoria podklady písomných testov na prijímacie skúšky. Otázky na prijímacích skúškach však nemusia presne kopírovať otázky v Modelových otázkach. Testy z chémie a biológie pokrývajú tie okruhy učiva z predmetov chémia a biológia na slovenských gymnáziách, vedomosti z ktorých sú vyžadované od poslucháčov bakalárskych študijných smerov (napr. ošetrovateľstvo,fyzioterapia, verejné zdravotníctvo). Otázky z chémie a z biológie sú predkladané v dvoch samostatných celkoch. Odpovede na otázky sú riešené formou ponúkaných variantných odpovedí, obsahujúcich správne aj nesprávne možnosti. Správne odpo-vede sú označené hviezdičkou na začiatku tvrdenia. Príklady z chémie tvoria zvláštnu časť, v ktorej nie sú ponúkané variantné odpovede. Pre lepšiu kontrolu správnosti výpočtu je v zátvorke uvedený jeden správny výsledok (z viacerých možných - líšiacich sa napr. v jednotkách - gramy, miligramy móly). Autori publikácie sa snažili minimalizovať možné chyby v texte a vyhnúť sa nejednoznačným formuláciám otázok a odpovedí. Za prípadné chyby, ktoré ostali po všetkých korektúrach, sa vopred ospravedlňujeme. Budeme preto vďační za každú pripomienku, ktorá nám pomôže ďalej Modelové otázky skvalitňovať, ktoré sú okrem prípravy na prijímacie skúšky na UPJŠ LF v Košiciach vhodné aj na zopakovanie gymnaziálneho učiva z chémie pred maturitnou skúškou. K dispozícii aj ďalšie materiály, podklady a veci potrebné k úspešnému zvládnutiu prijímacích skúšok na Lekársku fakutlu. Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Biológia - star. o zdravie; Biológia pre gymnáziá
Biológia - star. o zdravie; Biológia pre gymnáziá
Predám knihu Biológia - starostlivosť o zdravie človeka. Učebnica Biológia – starostlivosť o zdravie človeka rozširuje a prehlbuje vedomosti žiaka o stavbe a funkciách ľudského tela a zásadách zdravého životného štýlu. Zaoberá sa aj otázkami vzťahu a súhry Druhé aktualizované vydanie učebnice Biológia – starostlivosť o zdravie človeka pre stredné pedagogické školy, pedagogické a sociálne akadémie, pedagogické a kultúrne akadémie. jednotlivých sústav orgánov ľudského tela, prevencie ochorení, starostlivosti o zdravie. Taktiež na predaj učebnice Biológia pre gymnáziá 1 - 7. Základné učivo dopĺňa opticky odlíšené rozširujúce učivo pre študentov ktorí sa zaujímajú o danú problematiku a tých, ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku z biológie, či prijimacie skúšky na VŠ. Jednotlivé fakty podporujú výstižné ilustrácie a úlohy na rôznych kognitívnych úrovniach. Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Maturitné otázky - Anglický a Nemecký jazyk
Maturitné otázky - Anglický a Nemecký jazyk
Predám kompletne spracované maturitné témy z Anglického a Nemeckého jazyka - zadania a ďalšie materiály/podklady k maturite. Obe časti sú kvalitne spracované spolu s pomocou profesorky, ktorou sú aj skontrolované, takže sa dá predpokladať úspešnosť. Je tam zahrnuté všetko, čo by sa malo vyskytovať v zadaní samotnej maturitnej témy. K dispozícií sú 2 verzie, čiže je možnosť výberu (informácie tie isté, len trošku inak spracované). Témy viem poslať v papierovej forme, ale aj elektronicky. Foto je len ilustračné. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Pracovné právo Barancová Schronk
Pracovné právo Barancová Schronk
právnická literatúra, vysokoškolská učebnica, v BA vymením za šampanské Hubert :) alebo predám za 4€ prevzatie osobne v BA alebo poštovné doporučene +2,70 € (dobierkou pri takto nízkej sume neposielam) INZERÁT PLATÍ DO ZMAZANIA PRE CELÚ SR (nielen BA) kontakt mailom alebo telefonicky (na sms nereagujem) pracko práva
Bratislava IV - Devínska Nová Ves
4 €
Maturitné otázky/témy/zadania
Maturitné otázky/témy/zadania
Predám vypracované maturitné témy zo všetkých maturitných predmetov - Slovenský jazyk, jazykové - anglický, nemecký..., náuka o spoločnosti, dejepis, biológia, chémia, matematika, ekonómia, geografia, fyzika, informatika a ďalšie. Všetky témy sú kvalitne prepracované a spracované a navyše skontrolované učiteľmi, preto je úspešnosť na maturitnej skúške zaručená. V prípade záujmu viem poskytnúť aj knihy príslušné daným predmetom. Foto je len ilustračné, pretože všetko by sa mi sem nevošlo. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Andragogika - podklady na prijimačky, testy...
Andragogika - podklady na prijimačky, testy...
Predám podklady k prijimačkám, materiály, testy a rôzne knihy v odbore Andragogika. K dispozícií tiež rôzne knihy k predmetom v jednotlivých semestroch. K dispozícii skriptá z celého Bc. a Mgr. štúdia študijného odboru Andragogika, tiež veci ku skúškam z jednotlivých predmetov (vypracované otázky, testy) a tiež štátnicové otázky. Všetky podklady sú spoľahlivé, takže reálny predpoklad na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok je zaručený. Foto je len ilustračné, pretože všetky foto by sa mi sem nevošli. Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Embryologie pro pediatry.
Embryologie pro pediatry.
Predám knihu Embryologie pro pediatry. Pekný stav.
Trnavá Hora
4 €
Modelové otázky Lekárska Fakulta Massarykova unive
Modelové otázky Lekárska Fakulta Massarykova unive
Zdravím všetkých záujemcov o štúdium medicíny!:) Ponúkam na predaj modelové otázky na Lekársku Fakultu v Brne v pdf forme. V súbore nájdete modelové otázky z biologie, chémie a fyziky. Tieto otázky môžu slúžiť na opakovanie aj uchádzačom na iné fakulty. :) Táto verzia je z roku 2019, a teda je aj najnovšia. Oproti staršej verzii je rozšírená a otázky boli významne obmenené. Testy su tradične konštruované tak, aby bola jedna alebo žiadna odpoveď správna. Správne odpovede, pre kontrolu :), su uvedené na konci kapitol. Autori tuto knihu velmi odporúčajú, a označili ju za velmi dobrý prostriedok k príprave na prijímacie skúšky.
Michalovce
5 €
1 2 14