Skriptá

307 inzerátov
Psychológia - podklady na prijimačky, testy...
Psychológia - podklady na prijimačky, testy...
Predám podklady, spracované materiály, testy a tiež knihy potrebné k prijimacím skúškam v odbore Psychológia na všetky fakulty na Slovensku. K dispozícií tiež rôzne knihy k predmetom v jednotlivých semestroch. K dispozícii tiež skriptá z celého Bc. a Mgr. štúdia študijného odboru Psychológia, tiež veci ku skúškam z jednotlivých predmetov (vypracované otázky, testy) a tiež štátnicové otázky. Všetky podklady sú spoľahlivé, takže reálny predpoklad na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok je zaručený. Foto je len ilustračné, pretože všetky foto by sa mi sem nevošli. Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Andragogika - skriptá, materiály, podklady, knihy
Andragogika - skriptá, materiály, podklady, knihy
Predám skriptá/materiály v odbore Andragogika. K dispozícií tiež rôzne knihy k predmetom v jednotlivých semestroch. Skriptá a materiály rôzneho druhu sú zo všetkých predmetov vyskytujúcich sa počas celého štúdia andragogiky na filozofickej fakulte a tiež skriptá k štátniciam a štátnicové otázky.. Foto je len ilustračné, pretože všetky foto by sa mi sem nevošli. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Skriptá UNIPO - fakulta manažmentu
Skriptá UNIPO - fakulta manažmentu
Svetové turistické destinácie – Jana Mitríková nové 2 € + poštovné Základy cestovného ruchu pre manažérov – Daniela Matušíková nové 2 € + poštovné Účtovníctvo – zbierka príkladov – Suhányiová, Korečko, Ondrijová používané, pár strán popísaných ceruzkou 2 € + poštovné
Michalovce
2 €
Kapitoly zo všeobecnej psychológie-Zlata Vašašová
Kapitoly zo všeobecnej psychológie-Zlata Vašašová
Predám prefotenú knihu Kapitoly zo všeobecnej psychológie - Zlata Vašašová, 2005.
Banská Bystrica
4 €
Organická chémia a biochémia
Organická chémia a biochémia
Predám knihu Organická chémia a biochémia (V. Lisá, B. Brestenská). Knižka je určená učiteľom a študentom gymnázií ako pomôcka nielen pri vyučovaní chémie, ale aj pri príprave absolventov gymnázií a stredných škôl na maturitné skúšky z chémie a príjmacie skúšky na vysoké školy. Niektoré úlohy sú vhodné aj pre študentov, ktorí riešia chemickú olimpiádu. Teoretická časť zbierky môže byť predpokladom na tvorbu štandardov pri vyučovaní chémie. Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Organická a anorganická chémia
Organická a anorganická chémia
Predám knihy, materiály, spracované podklady, skriptá týkajúce sa Organickej a Anorganickej chémie - všetko kompletne spracované kvalitatívne na vysokej úrovni. K dispozícii podklady k maturite, ale aj k štúdiu na VŠ na oboch stupňoch. Všetko je prehľadne spracované. Dostupné v elektronickej, ale aj v tlačenej verzii. Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
LF - Bio., Chémia - modelové otázky na prijimačky
LF - Bio., Chémia - modelové otázky na prijimačky
Predám knihy Biológia, Chémia - modelové otázky na prijímacie skúšky. Modelové otázky na prijímacie skúšky pre bakalárske štúdium sú určené záujemcom o bakalárske študijné programy na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulte. Publikácia obsahuje 500 otázok z chémie a 500 otázok z biológie, ktoré tvoria podklady písomných testov na prijímacie skúšky. Otázky na prijímacích skúškach však nemusia presne kopírovať otázky v Modelových otázkach. Testy z chémie a biológie pokrývajú tie okruhy učiva z predmetov chémia a biológia na slovenských gymnáziách, vedomosti z ktorých sú vyžadované od poslucháčov bakalárskych študijných smerov (napr. ošetrovateľstvo,fyzioterapia, verejné zdravotníctvo). Otázky z chémie a z biológie sú predkladané v dvoch samostatných celkoch. Odpovede na otázky sú riešené formou ponúkaných variantných odpovedí, obsahujúcich správne aj nesprávne možnosti. Správne odpo-vede sú označené hviezdičkou na začiatku tvrdenia. Príklady z chémie tvoria zvláštnu časť, v ktorej nie sú ponúkané variantné odpovede. Pre lepšiu kontrolu správnosti výpočtu je v zátvorke uvedený jeden správny výsledok (z viacerých možných - líšiacich sa napr. v jednotkách - gramy, miligramy móly). Autori publikácie sa snažili minimalizovať možné chyby v texte a vyhnúť sa nejednoznačným formuláciám otázok a odpovedí. Za prípadné chyby, ktoré ostali po všetkých korektúrach, sa vopred ospravedlňujeme. Budeme preto vďační za každú pripomienku, ktorá nám pomôže ďalej Modelové otázky skvalitňovať, ktoré sú okrem prípravy na prijímacie skúšky na UPJŠ LF v Košiciach vhodné aj na zopakovanie gymnaziálneho učiva z chémie pred maturitnou skúškou. K dispozícii aj ďalšie materiály, podklady a veci potrebné k úspešnému zvládnutiu prijímacích skúšok na Lekársku fakutlu. Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Právnická fakulta - podklady na prijimačky, testy
Právnická fakulta - podklady na prijimačky, testy
Predám materiály/podklady + testy na prijímacie skúšky na právnické fakulty z celého Slovenska. Podklady sú z oblastí ako Svetové dejiny, slovenské dejiny, 1939-1993, Novovek, Organizácie patriace pod OSN, Práva, Staroveké Grécko, Staroveký Rím, Stredovek, všeobecno-politický prehľad a všeobecná časť... a samozrejme testy/modelové otázky vyskytujúce sa na prijimacích skúškach. Všetky podklady sú vhodné aj k neskoršiemu štúdiu na právnickej fakulte. Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Biológia - star. o zdravie; Biológia pre gymnáziá
Biológia - star. o zdravie; Biológia pre gymnáziá
Predám knihu Biológia - starostlivosť o zdravie človeka. Učebnica Biológia – starostlivosť o zdravie človeka rozširuje a prehlbuje vedomosti žiaka o stavbe a funkciách ľudského tela a zásadách zdravého životného štýlu. Zaoberá sa aj otázkami vzťahu a súhry Druhé aktualizované vydanie učebnice Biológia – starostlivosť o zdravie človeka pre stredné pedagogické školy, pedagogické a sociálne akadémie, pedagogické a kultúrne akadémie. jednotlivých sústav orgánov ľudského tela, prevencie ochorení, starostlivosti o zdravie. Taktiež na predaj učebnice Biológia pre gymnáziá 1 - 7. Základné učivo dopĺňa opticky odlíšené rozširujúce učivo pre študentov ktorí sa zaujímajú o danú problematiku a tých, ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku z biológie, či prijimacie skúšky na VŠ. Jednotlivé fakty podporujú výstižné ilustrácie a úlohy na rôznych kognitívnych úrovniach. Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Podklady na medicínu - LF UPOL
Podklady na medicínu - LF UPOL
Ponúkam podklady na prijímacie skúšky na LFUP v Olomouci. Všetky podklady sú v pdf forme, keďže dané materiály sú v knižnej forme už väčšinou nedostupné. Materiály môžem poslať na CD, čo je určite prehľadnejšie. Daný balík obsahuje podklady, ktoré vydáva priamo fakulta a sú ukážkou ako budú vyzerať samotné testy na prijímačkách. Ďalej to sú knihy z biológie, chémie a fyziky, z ktorých sú vyberané otázky priamo na prijímacích testoch. Konkrétne z biológie je to 2000 testových otázok a odpovedí. Z fyziky – Fyzika stručne a jasne . Z chémie – Chémia v testových otázkach a odpovediach. K cene balíku patria aj vypočítané príklady z fyziky aj s vysvetleniami. Cena celého balíka je 20 eur + poštovné. Môžem Vám k tomu podľa záujmu poslať aj materiály z rôznych prípravných kurzov, ktoré Vám uľahčia učenie, taktiež mám aj iné materiály z ďalších lekárskych fakúlt a knihy, ktoré patria medzi odporúčanú literatúru pri učení na väčšinu LF. Samozrejme veľmi rada odpoviem na akékoľvek otázky ohľadom samotných prijímačiek. V prípade záujmu ma prosím kontaktujte na email.
Ružomberok
20 €
Angličtina pro studenty MFF UK
Angličtina pro studenty MFF UK
Predám učebnicu matematickej angličtiny Angličtina pro studenty MFF UK. Kniha je v zachovalom stave. Učebnica je k odberu ihneď poštou :)
Poprad
4 €
Maturitné témy - Anglický a Nemecký jazyk
Maturitné témy - Anglický a Nemecký jazyk
Predám kompletne spracované maturitné témy z Anglického a Nemeckého jazyka - zadania a ďalšie materiály/podklady k maturite. Obe časti sú kvalitne spracované spolu s pomocou profesorky, ktorou sú aj skontrolované, takže sa dá predpokladať úspešnosť. Je tam zahrnuté všetko, čo by sa malo vyskytovať v zadaní samotnej maturitnej témy. K dispozícií sú 2 verzie, čiže je možnosť výberu (informácie tie isté, len trošku inak spracované). Témy viem poslať v papierovej forme, ale aj elektronicky. Foto je len ilustračné. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Fyzika - stručne a jasne (v českom jazyku)
Fyzika - stručne a jasne (v českom jazyku)
Predám prehľad fyziky v príkladoch a testových otázkach. Veľmi dobrá vrámci prípravy na prijímacie skúšky na medicínu. Používaná, no stále v zachovalom stave. V prípade záujmu pošlem na dobierku, v blízkom okolí LM možný odber osobne.
Liptovský Mikuláš
5 €
Testy z biológie na prijímacie skúšky
Testy z biológie na prijímacie skúšky
Predám obe časti testov z biológie na prijímacie skúšky. Vhodné pre všetky smery zamerané na biológiu, taktiež na prípravu na medicínu. Obidve sú úplne v novom stave. CENA: 5 EUR/KS. V prípade záujmu pošlem na dobierku, v blízkom okolí LM možný odber osobne.
Liptovský Mikuláš
5 €
Všeobecná chémia
Všeobecná chémia
Predám skriptá všeobecnej chémie od R. Boču. Podtrhnutých len pár odsekov, inak úplne nová - nepoužívaná. AKTUÁLNA CENA: 6 EUR !!! V prípade záujmu pošlem na dobierku, v blízkom okolí LM možný odber osobne.
Liptovský Mikuláš
6 €
Staršie skripta pre FMFI UK v Bratislave
Staršie skripta pre FMFI UK v Bratislave
Dobrý deň, Predám rôzne skripta: Rudolf HAJOSSY a kol.: Fyzikálne praktikum I. : Návody na meranie z mechaniky a molekulovej fyziky. Matematicko-fyzikálna fakulta UK, Bratislava, 1982 (2 Eur); Nadežda ZRUBÁKOVÁ, Elena BREŽNÁ, Božena PISOŇOVÁ: Praktikum z mechaniky a molekulovej fyziky. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava, 2003. (4 Eur); Nevenka PIŠUTOVÁ: Vyhodnocovanie experimentálnych údajov. Matematicko-fyzikálna fakulta UK, Bratislava, 1985. (2 Eur). Cena je v zátvorke za každým titulom. K cene knihy je potrebné pripočítať poštovné podľa cenníka Slovenskej pošty. Preferujem platbu vopred na účet. Po dohode odosielam aj na dobierku (na Slovensko). Ďakujem za ponuky.
Levoča
2 €
Pomôcky pre budúce dentálne hygieničky
Pomôcky pre budúce dentálne hygieničky
Kniha : Orálna hygiena V.; cena: 10€ Model : Model chrupu s vyberateľnými zubami, vhodný na nácvik kyretáže; cena:150€ Altlas: Motivačný atlas; cena: 15€ Sada na brúsenie kyriet: brúsny kameň, olej, akrylová tyčinka; cena: 45€ Karty: sada kariet 4x10 ks; cena: 9 € Skriptá: Histológia a embryológia; cena: 7,50€ Morfológia chrupu; cena: 5€ Zubno-lekárske inštrumentárium; cena: 5€ English for dental hygienists; cena: 10€
Ľubica
5 €
Eva SODOMOVÁ a kol.: Štatistika : Modul A
Eva SODOMOVÁ a kol.: Štatistika : Modul A
Dobrý deň, Predám ekonomickú literatúru: Eva SODOMOVÁ a kol.: Štatistika : Modul A. Vydavateľstvo Ekonóm, Bratislava, 1998. (3 Eur). Cena je v zátvorke za každým titulom. K cene knihy je potrebné pripočítať poštovné podľa cenníka Slovenskej pošty. Preferujem platbu vopred na účet. Po dohode odosielam aj na dobierku (na Slovensko). Ďakujem za ponuky.
Levoča
3 €
Cudzie jazyky : Požiadavky na prijímacie testy EU
Cudzie jazyky : Požiadavky na prijímacie testy EU
Dobrý deň, Predám ekonomickú literatúru: Tatiana LASKOVIČOVÁ a kol.: Cudzie jazyky : Požiadavky na prijímacie testy pre uchádzačov o štúdium na Ekonomickej univerzite. Elita, 1995. (2 Eur). Cena je v zátvorke za každým titulom. K cene knihy je potrebné pripočítať poštovné podľa cenníka Slovenskej pošty. Preferujem platbu vopred na účet. Po dohode odosielam aj na dobierku (na Slovensko). Ďakujem za ponuky.
Levoča
2 €
Anglický a Nemecký jazyk : Podklady na prijímacie
Anglický a Nemecký jazyk : Podklady na prijímacie
Dobrý deň, Predám ekonomickú literatúru: KOLEKTÍV: Anglický a Nemecký jazyk : Podklady na prijímacie testy pre uchádzačov o štúdium. EU v Bratislave, 1998. (2 Eur). Cena je v zátvorke za každým titulom. K cene knihy je potrebné pripočítať poštovné podľa cenníka Slovenskej pošty. Preferujem platbu vopred na účet. Po dohode odosielam aj na dobierku (na Slovensko). Ďakujem za ponuky.
Levoča
2 €
1 3 16