Skriptá

302 inzerátov
LF UK BA materiály medicína/zub 2020+iné medicíny
LF UK BA materiály medicína/zub 2020+iné medicíny
Dobrý deň! ponúkam úplne najnovšie knihy, pre prípravu na Medicínu/zubarinu na Univerzitu Komenského v Bratislave, ktoré budú aktuálne na prijímačky 2020/2021 Viem poradiť aj ohľadom iných medicín, dával som si viacero prihlášok, mám aj iné materiály. Píšte ohľadom slovenských aj českých fakúlt, rád poradím :) Pošlem knihy poštou v originál podobe alebo v elektronickej podobe na mail. Pre bližšie info mi napíšte. S DARCEKOM (212 str. CHEMIA V CENE) !!! Kedže sú tam priamo tieto otázky z modeloviek, inú literatúru Vám netreba, ale samozrejme ak Vám je niečo nejasné tak si to pozriete v tej knihe, ktorú Vám dám k tomu zadarmo! a hneď pochopíte princíp a budete hravo zvládať podobné úlohy. modelové otázky z biologie a chémie na Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave pre uchádzačov na Všeobecné aj Zubné lékarstvo. Celkovo sa jedná o 1500 otázok z chémie a 1500 otázok z biologie + odpovede. pretože obsahujú zmeny oproti minulým rokom, hlavne v príkladoch! Ponúkam takisto vyratané priklady s postupmi, aby ste vedeli ako sa dopracovať k výsledku z bio a chemie . ----Ďalej materialy z doučovania: - chémia (anorganika, organika, príklady, vzorce, pokusy, najčastejšie chyby, tabuľky- pomôcky...) - biologia (človek, ekologia, rastliny, živočíchy, genetika....) Mne pomohli, preto posúvam ďalej. :) :) Mail mám stále pristupný, to znamená, že odpisujem na mail okamžite, nemusíte dlho čakať na odpoveď. Kľudne sa pýtajte, rád odpoviem. -----VIAC INFO V MAILY-------
Bratislava
dohodou
Atestačná práca
Atestačná práca
Ponúkam vám podklady k atestačná práci. Spoľahlivosť a diskrétnosť zaručená
Banská Bystrica
dohodou
Farmácia/Farmaceutická fakulta - skriptá, podklady
Farmácia/Farmaceutická fakulta - skriptá, podklady
Predám skriptá, materiály, podklady, knihy z celého štúdia farmácie/na Farmaceutickej fakulte. Skriptá obsahujú predmety ako Všeobecná a anorganická chémia, fyzika, matematika, všeobecná biologia, farmaceutická propedeutika, základy latinského jazyka pre farmaceutov, farmaceutická botanika, organická chémia, fyzikálna chémia, anatómia a fyziológia a základy latinského jazyka pre farmaceutov a mnoho ďalších - kompletné predmety z celého šúdia farmácie vrámci veci na skúšky a tiež štátnicové otázky. Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Klavírní škola pro začátečníky
Klavírní škola pro začátečníky
Predám knihu Klavírní škola pro začátečníky. Klavírní škola pro začátečníky, určená pre najširší okruh žiakov, predstavuje neustále pevný bod medzi pedagogickou literatúrou pre klavír. Jej popularita je daná spojením domácich mnohoročných skúseností a nových prvkov a zásad elementárneho vyučovania, ku ktorým dospela moderná klavírna pedagogika. Výber a zostavenie látky školy rešpektuje zásadu rozmanitosti a všestrannosti, hudobnej, presnejšie prednesovej skladby a sú doplnené nevyhnutnými etudami a technickými cvičeniami. Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Klavírna škola pre začiatočníkov
Klavírna škola pre začiatočníkov
Predám knihu Klavírna škola pre začiatočníkov. Kniha je určená pre najširší okruh žiakov. Vhodná pre žiakov ZUŠ ako aj pre samoukov. Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Psychológia - podklady na prijimačky, testy...
Psychológia - podklady na prijimačky, testy...
Predám podklady, spracované materiály, testy a tiež knihy potrebné k prijimacím skúškam v odbore Psychológia na všetky fakulty na Slovensku. K dispozícií tiež rôzne knihy k predmetom v jednotlivých semestroch. K dispozícii tiež skriptá z celého Bc. a Mgr. štúdia študijného odboru Psychológia, tiež veci ku skúškam z jednotlivých predmetov (vypracované otázky, testy) a tiež štátnicové otázky. Všetky podklady sú spoľahlivé, takže reálny predpoklad na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok je zaručený. Foto je len ilustračné, pretože všetky foto by sa mi sem nevošli. Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Skriptá - UPJŠ Prf
Skriptá - UPJŠ Prf
Predám: 1. Správne právo hmotné osobitná časť - Tekeli a kol., 2017 (vyčiarkaná a zvýraznená) 15€ 2. Správne právo procesné - 2. vydanie, Jakab a Molitoris, 2018 (vyčiarkané prvé kapitoly) 16€ 3. Základy teórie konštitucionalizmu - 2. vydanie, Orosz a kol., 2012 (pár zvýraznených vecí) 26€ 4. Správne právo hmotné, všeobecná časť - Vrabko, 2012 20€ K cene je potrebné pripočítať cenu poštovného, posielam na dobierku.
Košice III - Dargovských Hrdinov
dohodou
Andragogika - skriptá, materiály, podklady, knihy
Andragogika - skriptá, materiály, podklady, knihy
Predám skriptá/materiály v odbore Andragogika. K dispozícií tiež rôzne knihy k predmetom v jednotlivých semestroch. Skriptá a materiály rôzneho druhu sú zo všetkých predmetov vyskytujúcich sa počas celého štúdia andragogiky na filozofickej fakulte a tiež skriptá k štátniciam a štátnicové otázky.. Foto je len ilustračné, pretože všetky foto by sa mi sem nevošli. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Testovnice
Testovnice
Predam testovnice KE , BA Cena : 15€ kus ale možna dohoda a zníženie ceny .
Michalovce
dohodou
Organická chémia a biochémia
Organická chémia a biochémia
Predám knihu Organická chémia a biochémia (V. Lisá, B. Brestenská). Knižka je určená učiteľom a študentom gymnázií ako pomôcka nielen pri vyučovaní chémie, ale aj pri príprave absolventov gymnázií a stredných škôl na maturitné skúšky z chémie a príjmacie skúšky na vysoké školy. Niektoré úlohy sú vhodné aj pre študentov, ktorí riešia chemickú olimpiádu. Teoretická časť zbierky môže byť predpokladom na tvorbu štandardov pri vyučovaní chémie. Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Organická a anorganická chémia
Organická a anorganická chémia
Predám knihy, materiály, spracované podklady, skriptá týkajúce sa Organickej a Anorganickej chémie - všetko kompletne spracované kvalitatívne na vysokej úrovni. K dispozícii podklady k maturite, ale aj k štúdiu na VŠ na oboch stupňoch. Všetko je prehľadne spracované. Dostupné v elektronickej, ale aj v tlačenej verzii. Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
LF - Bio., Chémia - modelové otázky na prijimačky
LF - Bio., Chémia - modelové otázky na prijimačky
Predám knihy Biológia, Chémia - modelové otázky na prijímacie skúšky. Modelové otázky na prijímacie skúšky pre bakalárske štúdium sú určené záujemcom o bakalárske študijné programy na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulte. Publikácia obsahuje 500 otázok z chémie a 500 otázok z biológie, ktoré tvoria podklady písomných testov na prijímacie skúšky. Otázky na prijímacích skúškach však nemusia presne kopírovať otázky v Modelových otázkach. Testy z chémie a biológie pokrývajú tie okruhy učiva z predmetov chémia a biológia na slovenských gymnáziách, vedomosti z ktorých sú vyžadované od poslucháčov bakalárskych študijných smerov (napr. ošetrovateľstvo,fyzioterapia, verejné zdravotníctvo). Otázky z chémie a z biológie sú predkladané v dvoch samostatných celkoch. Odpovede na otázky sú riešené formou ponúkaných variantných odpovedí, obsahujúcich správne aj nesprávne možnosti. Správne odpo-vede sú označené hviezdičkou na začiatku tvrdenia. Príklady z chémie tvoria zvláštnu časť, v ktorej nie sú ponúkané variantné odpovede. Pre lepšiu kontrolu správnosti výpočtu je v zátvorke uvedený jeden správny výsledok (z viacerých možných - líšiacich sa napr. v jednotkách - gramy, miligramy móly). Autori publikácie sa snažili minimalizovať možné chyby v texte a vyhnúť sa nejednoznačným formuláciám otázok a odpovedí. Za prípadné chyby, ktoré ostali po všetkých korektúrach, sa vopred ospravedlňujeme. Budeme preto vďační za každú pripomienku, ktorá nám pomôže ďalej Modelové otázky skvalitňovať, ktoré sú okrem prípravy na prijímacie skúšky na UPJŠ LF v Košiciach vhodné aj na zopakovanie gymnaziálneho učiva z chémie pred maturitnou skúškou. K dispozícii aj ďalšie materiály, podklady a veci potrebné k úspešnému zvládnutiu prijímacích skúšok na Lekársku fakutlu. Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Sociálnoprávna ochrana deti a Dejiny soc. práce
Sociálnoprávna ochrana deti a Dejiny soc. práce
Predám: Sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu, r. 2008 - 6 eur. Úvod do štúdia a dejín sociálnej práce, r. 2007 - 8 eur. V prípade záujmu pošlem aj na dobierku.
Košice
14 €
Ekonómia v novej ekonomike - Ján Lisý a kolektív
Ekonómia v novej ekonomike - Ján Lisý a kolektív
Predám učebnicu Ekonómia v novej ekonomike spolu s metodickou pomôckou na semináre, r. 2007. V prípade záujmu pošlem aj na dobierku.
Košice
17 €
Základy marketingu
Základy marketingu
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska Fakulta, 2005
Zvolen
dohodou
Reálne a finančné investovanie firiem
Reálne a finančné investovanie firiem
Technickáuniverzita vo Zvolene, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008
Zvolen
dohodou
Nástroje riadenia efektívnosti podnikových proceso
Nástroje riadenia efektívnosti podnikových proceso
Autori: Jaroslav Rašner a Rastislav Rajnoha, vysokoškolská učebnica vydaná 2007 Technickou univerzitou vo Zvolene
Zvolen
dohodou
Rozvoj ľudských zdrojov I. - Viera Galajdová a kol
Rozvoj ľudských zdrojov I. - Viera Galajdová a kol
Vysokoškolská učebnica, vydavateľ Techická Univerzita vo Zvolene, 2007.
Zvolen
dohodou
Biológia - star. o zdravie; Biológia pre gymnáziá
Biológia - star. o zdravie; Biológia pre gymnáziá
Predám knihu Biológia - starostlivosť o zdravie človeka. Učebnica Biológia – starostlivosť o zdravie človeka rozširuje a prehlbuje vedomosti žiaka o stavbe a funkciách ľudského tela a zásadách zdravého životného štýlu. Zaoberá sa aj otázkami vzťahu a súhry Druhé aktualizované vydanie učebnice Biológia – starostlivosť o zdravie človeka pre stredné pedagogické školy, pedagogické a sociálne akadémie, pedagogické a kultúrne akadémie. jednotlivých sústav orgánov ľudského tela, prevencie ochorení, starostlivosti o zdravie. Taktiež na predaj učebnice Biológia pre gymnáziá 1 - 7. Základné učivo dopĺňa opticky odlíšené rozširujúce učivo pre študentov ktorí sa zaujímajú o danú problematiku a tých, ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku z biológie, či prijimacie skúšky na VŠ. Jednotlivé fakty podporujú výstižné ilustrácie a úlohy na rôznych kognitívnych úrovniach. Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Právnická fakulta - podklady na prijimačky, testy
Právnická fakulta - podklady na prijimačky, testy
Predám materiály/podklady + testy na prijímacie skúšky na právnické fakulty z celého Slovenska. Podklady sú z oblastí ako Svetové dejiny, slovenské dejiny, 1939-1993, Novovek, Organizácie patriace pod OSN, Práva, Staroveké Grécko, Staroveký Rím, Stredovek, všeobecno-politický prehľad a všeobecná časť... a samozrejme testy/modelové otázky vyskytujúce sa na prijimacích skúškach. Všetky podklady sú vhodné aj k neskoršiemu štúdiu na právnickej fakulte. Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
1 2 16