Skriptá

273 inzerátov
SCIO TESTY – NAJNOVŠIE VYDANIE 2020/2021
SCIO TESTY – NAJNOVŠIE VYDANIE 2020/2021
Dobrý deň, Predám SCIO publikácie pre všetky školy, ktoré prijímacie skúšky vykonávajú prostredníctvom SCIO testov (Národnými porovnávacimi testami). Súčasťou podkladov je najnovšia Cvičebnica OSP, Cvičebnica ZSV a Cvičebniva VŠP, ktoré Vám zabezpečia perfektnú prípravu na dané testy. Staršie vydania, ktoré sú poskytované na bazoši ponúkam zdarma ! Zoznam univerzít na ktoré sú platné dané podklady: UMB v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, UMB v Banskej Bystrici, F. politických vied a medzinárodných vzťahov, UMB v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta, EU v Bratislave, F. hospodárskej informatiky, EU v Bratislave, F. medzinárodných vzťahov, EU v Bratislave, F. podnikového manažmentu, EU v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov, EU v Bratislave, Národohospodárska fakulta, EU v Bratislave, Obchodná fakulta, STU v Bratislave, F. informatiky a informačných technológií, STU v Bratislave, Fakulta architektúry, UK v Bratislave, F. mat., fyziky a informatiky, UK v Bratislave, F. sociálnych a ekonomických vied, UK v Bratislave, Fakulta managementu, UK v Bratislave, Farmaceutická fakulta, UK v Bratislave, Filozofická fakulta, UK v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, EU v Bratislave, Podnikovohospodárska f., TU v Košiciach, Ekonomická fakulta, TU v Košiciach, F. baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, TU v Košiciach, F. elektrotechniky a inform. UPJŠ v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, SPU v Nitre, F. ekonomiky a manažmentu, UKF v Nitre, F. sociálnych vied a zdravotníctva, UKF v Nitre, F. stredoeurópskych štúdií, PU v Prešove, F. humanitných a prírodných vied, PU v Prešove, F. zdravotníckych odborov, PU v Prešove, Fakulta manažmentu, KU v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva, ŽU v Žiline, F. bezpečnostného inžinierstva, ŽU v Žiline, F. riadenia a informatiky
Košice
4 €
BA UK Medicína/ zubárina 2020/2021 + iné medicíny
BA UK Medicína/ zubárina 2020/2021 + iné medicíny
Dobrý deň, Ponúkam najnovšie materiály, ktoré obsahujú zmeny oproti predošlým ročníkom. Treba pripravovať z tých najnovších, aj ja som mala zlú skúsenosť a kúpila som staré materiály na bazoši a následne som si musela znova kúpiť najnovšie. všetko potrebné k úspešnému zvládnutiu prijímacich skúšok, nič viac Vám netreba :) Mám PODKLADY (1500 otázok z bio,1500 otázok z chem)+ kľúč správnych odpovedí na medicínu na LF, Univerzita Komenskeho v Bratislave 2020. VÝSLEDKY + DARČEK 212 strán chémie V CENE ! Ďalej mám vypočítané krok po kroku príklady z kníh, aby to úplne každý ľahko pochopil :) Zároveň mám aj materiály z prípravných kurzov, ktoré organizuje priamo fakulta, cena takého kurzu sa pohybuje v stovkách eur. Taktiež mám 30 cvičných testov, ktoré sú veľmi nápomocné pri samotnej príprave. Mám v ponuke aj iné Slovenské a České fakulty!! V prípade akýchkoľvek otázok ma kľudne kontaktujte prostredníctvom emailu. Veľmi rada pomôžem budúcim doktorom :)
Bratislava
4 €
Pedagogika - skriptá, štátnicové otázky
Pedagogika - skriptá, štátnicové otázky
Predám skriptá + štátnicové otázky zo študijného odboru Pedagogika. Skriptá sú z celého Bc. a Mgr. štúdia. Ponuka obsahuje komplet skriptá, materiály, spracované podklady, testy, spracované tézy ku skúškam, súbory MS Word + PDF, Power point prezentácie ku všetkým predmetom zo štúdia na Bc. a Mgr. stupni. Štátnicové otázky sú kompletne vypracované, spracované na najvyššej kvalitatívnej úrovni. Foto je len ilustračné. Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Základy politológie
Základy politológie
Predám knihu Základy politológie. Žijeme v čase prudkých a zásadných zmien. Zrútil sa totalitný režim, zrodil sa občan. Je to ako ozajstný zrod človeka. Žije, ale ešte nevie, čo všetko môže, kam až siaha jeho moc, a tak skúša. Donedávna bol súčasťou masy, zaraďovaný do tried, organizácií. Všade bol niekto, kto zaňho rozhodoval, hovoril mu, čo je dobré a správne, a čo nie. Deklarovaním občianskych práv a slobôd sa človek osamostatnil, stal sa suverénom. Rozsah svojej suverenity však nechápe: veď je tu štát, politické strany. To sú prvky, ktoré majú moc. Zase je človek bezmocný? Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Univerzální škola hry na malý buben a bicí souprav
Univerzální škola hry na malý buben a bicí souprav
Predám knihu Univerzální škola hry na malý buben a bicí soupravu. Moderní škola hry na bicí nástroje je univerzální pomůckou pro hráče na bicí soupravu, určenou pro žáky základních uměleckých škol či konzervatoří, ale je možné využít ji také pro samostudium. Je elementární učebnicí, která seznámí s technikou hry a všemi potřebnými rytmickými variantami a naučí základní dovednosti v oboru nezbytné. Škola vychází z praxe hry v tanečním orchestru a rockové skupině a po prostudování by měla vybavit hráče natolik, aby mohl působit v kapelách různých žánrů a stylů. Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Škola hry na kytaru - J. Jirmal
Škola hry na kytaru - J. Jirmal
Prdám knihu Škola hry na kytaru - J. Jirmal. Jiří Jirmal (1925) - česká kytarová legenda 20. století. Na kytaru hrál od mládí, a to především jazzovou hudbu. Odborné klasické hudební vzdělání získal na Státní hudební konzervatoři v Praze, kde také později sám učil. Svou úspěšnou koncertní činnost musel ukončit v roce 1965 po těžké autonehodě a od té doby se věnoval především pedagogické činnosti. Škola hry na kytaru pro začátečníky Jiřího Jirmala se hned od svého prvního vydání před třiceti lety stala jednoznačně nejužívanějším pedagogickým materiálem pro výuku kytarové hry u nás. Na základě kombinací technických cvičení a skladeb hudebního klasicizmu probírá všechny základní technické postupy nutné pro zvládnutí tzv. klasické hry na kytaru. Velmi povedená dvojjazyčná česko-německá škola hry na kytaru. Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Škola hry na pětistrunné banjo - Petr Brandejs
Škola hry na pětistrunné banjo - Petr Brandejs
Predám knihu Škola hry na pětistrunné banjo - Petr Brandejs. Učebnice pro bluegrassové bendžisty, ale i pro ty, kteří chtějí na bendžo hrát jen tak sami či s partou. Množství tabulatur s rozepsanými sóly (Roll on Budy, Blackberry Blossom, Novej Harley, Panenka, …). Životopisy slavných amerických hráčů, rozhovory s našimi předními bendžisty a ukázky jejich sól. Odkazy na internetové bluegrassové adresy. Přiloženo doprovodné CD. Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Moderní psychologie - G.Hill
Moderní psychologie - G.Hill
Predám knihu Moderní psychologie. Netradične spracovaná kniha podáva prehľad aktuálnych tém v modernej psychológii predovšetkým prostredníctvom schém a grafov. K jej prednostiam patrí, že neopakuje klasická témy, ktoré sa preberajú v tradičných učebniciach, ale sústreďuje sa na otázky a témy v súčasnej dobe aktuálne. Vysvetľuje základné prístupy, otvorené otázky a výskum v súčasnej psychológii. Uvádza hlavné myšlienky a súčasné trendy v kognitívnej a sociálnej psychológii, komparatívnu psychológiu a biopsychológiu, patopsychológiu ai. Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Žurnalistika - skriptá, materiály, podklady, knihy
Žurnalistika - skriptá, materiály, podklady, knihy
Predám skriptá, materiály, spracované podklady, testy, podklady ku skúškam a tiež knihy v odbore Žurnalistika. V ponuke tiež podklady k celkovému štúdiu (zo všetkých predmetov) počas celého Bc. a Mgr. štúdia + štátnicové otázky a odporúčaná literatúra. Všetky skriptá, materiály a spracované podklady sú priamo moje, od lektorov, kolegov, takže zdroje sú spoľahlivé. Foto je len ilustračné, nakoľko je toho veľa a všetko by sa mi sem nevošlo. Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Škola hry na klavír pro stř. ped. školy - E. Klein
Škola hry na klavír pro stř. ped. školy - E. Klein
Predám knihu Škola hry na klavír pro střední pedagogické školy (4. ročník) - Eliška Kleinová. Kniha je nová, nepopísaná, nezvýrazňovaná. Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Špeciálna pedagogika - skriptá, štátnicové otázky
Špeciálna pedagogika - skriptá, štátnicové otázky
Predám skriptá + štátnicové otázky zo študijného odboru Špeciálna pedagogika. Skriptá sú z celého Bc. a Mgr. štúdia. Ponuka obsahuje komplet skriptá, materiály, spracované podklady, testy, spracované tézy ku skúškam, súbory MS Word + PDF, Power point prezentácie ku všetkým predmetom zo štúdia na Bc. a Mgr. stupni. Štátnicové otázky sú kompletne vypracované, spracované na najvyššej kvalitatívnej úrovni. Foto je len ilustračné. Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Verejná politika - skriptá, štátnicové otázky
Verejná politika - skriptá, štátnicové otázky
Predám skriptá + štátnicové otázky zo študijného odboru Verejná politika. Skriptá sú z celého štúdia. Ponuka obsahuje komplet skriptá, materiály, spracované podklady, testy, spracované tézy ku skúškam, súbory MS Word + PDF, Power point prezentácie ku všetkým predmetom z celého štúdia. Štátnicové otázky sú kompletne vypracované, spracované na najvyššej kvalitatívnej úrovni. Foto je len ilustračné. Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Politológia- skriptá, štátnicové otázky
Politológia- skriptá, štátnicové otázky
Predám skriptá + štátnicové otázky zo študijného odboru Politológia. Skriptá sú z celého štúdia. Ponuka obsahuje komplet skriptá, materiály, spracované podklady, testy, spracované tézy ku skúškam, súbory MS Word + PDF, Power point prezentácie ku všetkým predmetom z celého štúdia. Štátnicové otázky sú kompletne vypracované, spracované na najvyššej kvalitatívnej úrovni. Foto je len ilustračné. Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Predám  učebnice a skriptá
Predám učebnice a skriptá
vo výbornom stave, nepoškodené Ceny sú orientačné - dohoda možná. 20. Učebnica pedagogiky – A.Kaiser, R.Kaiserová , SPN 1993 6,00 € 21. Základy filozofie - T.Machalová, J.Hroch, IRIS Bratislava 1993 3,00 € 22. Marketing, management I. - S.I.Šimončič, 1991 6,00 € 23. Základy personalistiky I. - Ján Pichňa, SOFA 1994 5,00 € 24. Základy personalistiky II. - Ján Pichňa, SOFA 1995 5,50 € 25. Vybrané kapitoly z politológie – V.Končal, STU Bratislava 1991 2,00 € 26. Hospodárska politika – kolektív autorov, EU Bratislava – skripta 1996 6,00 € č. 27 až 43. sú zviazané kópie, urobené v počte 1 ks pre vlastnú potrebu na VŠ, Nechcem peniaze za knihu ale iba peniaze, ktoré ma stálo kopírovanie. 27. Kolektívne vyjednávanie a kolektívne zmluvy – Bořivoj Šubrt 1991 2,00 € 28. Kolektívne vyjednávanie v praktickom živote – EDUCO 1991 1,00 € 29. Metodologické zásady sociologického výskumu-Martin Katriak, Bratislava 1968 4,00 € 30. Metódy a techniky sociologického výskumu – Martin Katriak, SAV Bratislava 1975 4,00 € 31. Náčrt problematiky sociálnej politiky – Štefan Strieženec, 1993 3,00 € 32. Sociální politika – Martin Potůček, SLON 1995 4,00 € 33. Sociálny rozvoj a sociálna politika – Mihálik, Stanek, Rievajová, EU Blava 1993 2,00 € 34. Sociálna politika – kolektív autorov, EU Bratislava 1995 3,00 € 35. Základy manažmentu – M.Sedlák a kol., EU Bratislava 1994 4,00 € 36. Řízení lidských zdrojů – G.T.Milkovich, J.W.Boudreau, Grada 1993 15,00 € 37. Lidský faktor a personální management – W.B.Werther Jr., K.Davis, 1992 10,00 € 39. Sociálna teória a sociálna politika – Rudolf Šíma, Bratislava 1996 2,00 € 40. Personální management – Jiří Stýblo, GRADA 1993 5,00 € 41. Úvod do psychoterapie – Jan Vymětal, Praha 1991 2,00 € 42. Telo a sny – Arnold Mindell, Bratislava 1992 2,00 € 43. Sociálna pedagogika – V.Kačáni, V.Končal, STU Bratislava 1996 1,00 € Volať medzi 17:00 a 19:00 hod. Tovar posielam na dobierku. Ak ste nablízku možnosť osobného odberu po dohode. Cena + poštovné podľa tarify Slov. pošty - len s poistením, balné je zdarma. Hneď po podaní Vám SMS-kou pošlem podacie číslo, aby ste mohli sledovať zásielku.
Handlová
dohodou
Verejná správa - skriptá, štátnicové otázky
Verejná správa - skriptá, štátnicové otázky
Predám skriptá + štátnicové otázky zo študijného odboru Verejná správa. Skriptá sú z celého štúdia. Ponuka obsahuje komplet skriptá, materiály, spracované podklady, testy, spracované tézy ku skúškam, súbory MS Word + PDF, Power point prezentácie ku všetkým predmetom z celého štúdia. Štátnicové otázky sú kompletne vypracované, spracované na najvyššej kvalitatívnej úrovni. Foto je len ilustračné. Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Logopédia - A. Kerekrétiová
Logopédia - A. Kerekrétiová
Predám knihu Logopédia - A. Kerekrétiová. Monografia Logopédia predstavuje súborné dielo, ktoré poskytuje pohľad na súčastný stav celosvetovej aj slovenskej logopédie. Prináša najnovšie poznatky, fakty a informácie, ktoré dávajú čitateľovi možnosť sa s nimi nielen oboznámiť, ale ich vedieť aj použiť v rôznych situáciách pri diagnostike, terapii a tiež v prevencii jednotlivých druhov predkladá narušenej komunikačnej schopnosti. Slovenský text. Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Farmácia/Farmaceutická fakulta - skriptá, podklady
Farmácia/Farmaceutická fakulta - skriptá, podklady
Predám skriptá, materiály, podklady, knihy z celého štúdia farmácie/na Farmaceutickej fakulte. Skriptá obsahujú predmety ako Všeobecná a anorganická chémia, fyzika, matematika, všeobecná biologia, farmaceutická propedeutika, základy latinského jazyka pre farmaceutov, farmaceutická botanika, organická chémia, fyzikálna chémia, anatómia a fyziológia a základy latinského jazyka pre farmaceutov a mnoho ďalších - kompletné predmety z celého šúdia farmácie vrámci veci na skúšky a tiež štátnicové otázky. Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Metodicke Príručky, Skriptá
Metodicke Príručky, Skriptá
Predám metodické priručky pre výučbu ruského jazyka z roku 1978 pre 5 ročník základnej školy. Vysokoškolské skriptá : Didaktika telesnej a športovej výchovy žiakov mladšieho školskeho veku-Jozef Liba (1996) Súbor pohybových hier - Ferninad Mazal Výtvarná výchova v rannom veku-Marie Vitkova (1990)
Spišská Nová Ves
2 €
Anglický jazyk/British and American studies
Anglický jazyk/British and American studies
Predám skriptá, materiály, podklady, knihy - odporúčanú aj doplnkovú literatúru v odbore Anglický jazyk a literatúra a Britské a americké štúdia. K dispozícií tiež rôzne spracované materiály, podklady z povinných, výberových, ale aj voliteľných predmetov, vypracované štátnicové otázky a skriptá k štátniciam a tiež knihy k samotnému štúdiu anglického jazyka. Foto je len ilustračné, nakoľko je toho veľmi veľa a všetko by sa mi sem nevošlo. Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Biológia, Chémia, Fyzika - skriptá, štát. otázky
Biológia, Chémia, Fyzika - skriptá, štát. otázky
Predám skriptá + štátnicové otázky zo študijného odboru Biológia, Chémia, Fyzika. Skriptá sú z celého Bc. a Mgr. štúdia. Ponuka obsahuje komplet skriptá, materiály, spracované podklady, testy, spracované tézy ku skúškam, súbory MS Word + PDF, Power point prezentácie ku všetkým predmetom zo štúdia na Bc. a Mgr. stupni. Štátnicové otázky sú kompletne vypracované, spracované na najvyššej kvalitatívnej úrovni. Foto je len ilustračné. Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
1 2 14