Jazykové učebnice

Tomuto filtru nevyhovujú
žiadne inzeráty

Pozrite si najnovšie inzeráty z kategórie Jazykové učebnice

New Headway Elementary - Angličtina
PREDÁM, učebnicu a pracovný zošit, New Headway Elementary !!!! spolu 15 eur !!!!
Nitra
15 €
Kúpim obrázkovú nemčinu
Kúpim obrázkový slovník nemecko-česky. Akosi nemám šťastie na kúpu z dôvodu vypredania.
Košice I - Sídlisko Ťahanovce
dohodou
Nemecky s úsmevom I., II.
Predám knihu Nemecky s úsmevom I., II. + CD (MP3). Učebnica je zameraná na komunikatívne zvládnutie hovorového jazyka. Vedie k získaniu zručnosti dorozumieť sa v základných životných situáciách, poskytuje vhodný slovný materiál k najčastejším témam rozhovorov a zoznamuje s niektorými reáliami nemecky hovoriacich krajín. Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Predám Angličtinu pro samouky na LP.
Predám Angličtinu pro samouky na LP.
Banská Bystrica
11 €
Cvičebnica nemeckej gramatiky
Predám knihu Cvičebnica nemeckej gramatiky 1, 2. 1. časť univerzálnej cvičebnice vhodnej k akejkoľvek učebnici nemčiny pre začiatočníkov a mierne pokročilých. Študentom i učiteľom nemčiny poskytuje bohatý zdroj látky na precvičovanie nemeckej gramatiky. V 48 kapitolách sa postupne precvičujú gramatické javy týkajúce sa podstatných mien, prídavných mien, zámen, slovies, predložiek a skladby nemeckej vety. Posledné tri kapitoly sú venované záverečným testom. Použité slovíčka a frázy vychádzajú zo živého hovoreného jazyka, pričom akceptujú nový nemecký pravopis. Okrem precvičovania gramatiky umožňujú i rozširovanie slovnej zásoby a frazeológie. Publikácia je doplnená kľúčom k cvičeniam v samostatnej väzbe. Cvičebnica je vhodná na výučbu v triede či skupine, aj na samostatnú prípravu doma. Cvičebnica je určená žiakom vyšších ročníkov základných škôl, študentom stredných a jazykových škôl, učiteľom, samoukom a ostatným záujemcom o štúdium nemčiny. 2. časť univerzálnej cvičebnice vhodnej k akejkoľvek učebnici nemčiny pre mierne až stredne pokročilých. Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Španielčina pre samoukov + CD (MP3)
Predám knihu Španielčina 1, 2 od Jany Lenghardtovej. Aktualizované, ôsme vydanie úspešnej a obľúbenej dvojdielnej učebnice španielčiny je ideálnou pomôckou pre tých, ktorí majú záujem naučiť sa komunikovať v jednom z najrozšírenejších jazykov sveta. V praxi overená metodika je založená na princípe malých krokov a sústavnej spätnej väzbe, ktorá umožňuje spoľahlivo dosiahnuť stanovené komunikatívne ciele, t. j. nielen dohovoriť sa v bežných situáciách každodenného života, ale vedieť sa tiež aktívne zúčastňovať rozhovorov na témy z osobného, pracovného, ako aj spoločenského života. Aktualizácia učebnice zahŕňa najmä úpravy textov podľa poslednej reformy španielskeho pravopisu a zmeny v reáliách Španielska a krajín Latinskej Ameriky. Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Italština
Predám knihu Italština (A. Bahníková, H. Benešová, Ľ. Ehrenbergerová). Najucelenejšia učebnica talianskeho jazyka na slovenskom knižnom trhu v úplne prepracovanej a doplnenej podobe obsahuje kompletnú gramatiku súčasnej taliančiny, približne 3500 najfrekventovanejších slov a bohatú frazeológiu. Autorky, ktoré majú bohaté pedagogické skúsenosti z výučby taliančiny na stredných, vysokých aj jazykových školách, vysvetľujú jednotlivé gramatické javy prehľadne a zrozumiteľne, dokladajú ich množstvom príkladov a ponúkajú ich precvičenie v celej rade rozmanitých a zábavných cvičení. Ďalšie cvičenia uľahčujú zvládnutie slovnej zásoby a nácvik komunikatívnych schopností. Užívateľa bezpochyby zaujmú aj texty zaradené do učebnice sprostredkujúce talianské reálie rôznymi formami a početnými autentickými materiálmi. Učebnica je určená študentom a pedagógom stredných, vysokých a jazykových škôl či kurzov. Kľúč a CD s MP3 súbormi však umožňujú štúdium takisto samoukom. Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Polsky krok po kroku + CD (MP3)
Predám knihu Polsky krok po kroku + CD (MP3). Sprievodca krok za krokom predstavuje študenta, ktorý sa začína učiť tajomstvu poľskej reči. Napísané iba v poľštine, aby sa okamžite ponoril do nového jazyka. Premyslená konštrukcia dialógov a textov, ktorých postavy vysvetľujú jednotlivé slová a frázy, ako aj skvelá grafika ilustrujúca texty a cvičenia, spôsobujú, že sa žiak rýchlo chopí problému používania iba poľštiny v triede. Gramatické problémy zavedené v kontexte, transparentné a systematizované tabuľky a rôzne cvičenia umožnia študentovi skryť náročnú poľskú gramatiku v praxi. Namiesto únavných odrôd - návrhy na dialógy a komunikačné úlohy. Hojnosť slovnej zásoby a tematických kombinácií z prvých kapitol buduje značný rozsah slov a tým aj pocit dôvery - kľúč k bezplatnej komunikácii. Študenti rýchlo začnú hovoriť a rozmýšľať po poľsky. Disk CD priložený ku knihe obsahuje viac ako 200 minút nahrávok vo formáte mp3. Tu stojí za zmienku, že prirodzený a súčasný jazyk dialógov je nepochybnou výhodou celej série „POLSKI krok za krokom“. Okrem toho môžu byť tieto nahrávky základom inšpirujúcim učiteľov pri zostavovaní vlastných materiálov. Ako prvé elektronické učebnice na trhu vytvárajú široké možnosti pre študentov a učiteľov. Študenti môžu učebnicu používať na samoštúdium, pretože sú k dispozícii online: preklad príkazov, cvičebný kľúč, gramatické poznámky a multimediálny slovník. Učiteľ v online verzii nájde množstvo doplnkových materiálov (viac ako 7 000): texty, cvičenia, nahrávky, komunikačné hry, testy, komentáre a gramatické tabuľky, ako aj tematický súbor slovnej zásoby. Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
2 kurzy španielčiny s CD a cvičeniami + knihy
Predám kurz španielskeho jazyka KAKADU (kniha + CD) - nepoužívané, Jazykový kurz španielčiny s detektívkou (2 knihy+CD), knihu som začala používať, prvá a časť druhej lekcie vyplnená, vygumovaná, dve strany vyplnené perom, ostatné nedotknuté. Dvojjazyčná kniha Don Quijote na vyuč. španielčiny a dve knihy o Fuerteventure priamo z ostrova a v španielčine. Vzdala som to, stačí mi angličtina :) Pošlem na dobierku, poštovné + 3€.
Alekšince
20 €
Aventura 1, 2, 3 + CD (MP3)
Predám knihy Aventura 1, 2, 3 + CD (MP3). Nová učebnica španielčiny pre stredné a jazykové školy kombinujúca moderný prístup k vyučovaniu jazykov s prístupom, ktorý zodpovedá potrebám a požiadavkám slovenského študenta. Prvý diel privedie študentov na úroveň A1+, celý trojdielny kurz obsahuje úrovne A1, A2 a B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca. Každý diel sa skladá z učebnice + pracovného zošita. Nová trojdielna učebná rada určená pre študentov španielčiny od 15 rokov vyššie. Celý komplet odpovedá úrovniam A1 - B1 podľa SERR. Koncept Aventura zohľadňuje požiadavky Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, kombinuje moderný prístup k výučbe jazykov s prístupom odpovedajúcim potrebám a požiadavkám študenta. Každý diel sa skladá z 10 lekcií a zodpovedá učivu na jeden školský rok pri 3 hodinovej týždennej dotácii. Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Francúzština nejen pro samouky + CD (MP3)
Predám knihu Francuzština nejen pro samouky + CD (MP3). Nové, doplnené a aktualizované vydanie je určené samoukom, účastníkom jazykových kurzov, študentom i "večným" začiatočníkom, ktorí si potrebujú osviežiť svoje znalosti. Učebnica má 35 lekcií a každá obsahuje úvodný text, slovíčka, frazeologizmy aj francúzske reálie spojené s každodenným životom. Nasleduje gramatika časť, na ktorú nadväzujú cvičenia. Výslovnosť a pravopis sú preberané v prvých 15 lekciách, každý fonetický jav je precvičovaný v cvičeniach. Súčasťou učebnice je brožúra s kľúčom a francúzsko-český slovníček a dve audio CD, na ktorých rodení hovoriaci nahrali úvodné texty, dialógy, všetky fonetické a vybrané gramatické cvičenia. Pokiaľ užívateľ poctivo preštuduje celú učebnicu, mali by jeho jazykové znalosti zodpovedať najlepšiemu maturitnému priemeru. Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Nemčina pre samoukov
Predám knihu Nemčina pre samoukov. Táto originálna učebnica ponúka osvojenie si základov nemeckého jazyka a zručnosť dorozumieť sa v bežných životných situáciách. Učivo je spracované v 12 lekciách – spočiatku sú úlohy jednoduché, potom sa náročnosť zvyšuje. Je to pracovná učebnica, t.j. používateľ píše riešenie úloh priamo do učebnice. Na kontrolu správnosti riešenia slúži kľúč. Ilustrácie pomáhajú pochopiť preberané gramatické javy i nové slovíčka. Ak zvládnete učebnicu, určite sa dohovoríte v bežných životných situáciách. Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Učebnica angličtiny
Učebnica angličtiny Motivate pre 5-6. ročník zš. Boli objednané za 13€ jedna a sú nepoužité. Popísané sú len prvé strany v pz. Predám jednu za 4,50€
Nové Zámky
4,50 €
Anglické knihy 4ks
Ponúkam anglické učebnice a pracovné zošity, jeden zošit obsahuje CD. Sú nepoškodené, nepoužité. Každá za 3€, pri kúpe spolu 9€. Poštovné podľa platného cenníka pošty.
Liptovské Sliače
3 €
English for business 2ks
Ponúkam anglické učebnice a pracovné zošity. Sú nepoškodené, nepoužité. Každá za 3€, pri kúpe spolu poštovné v cene. Poštovné podľa platného cenníka pošty.
Liptovské Sliače
3 €
New Headway 5ks
Ponúkam anglické učebnice a pracovné zošity. Sú nepoškodené, nepoužité. Každá za 3€, pri kúpe spolu 12€. Poštovné podľa platného cenníka pošty.
Liptovské Sliače
3 €
Market leader 4ks
Ponúkam anglické učebnice a pracovné zošity zamerané na ekonomickú agličtinu. Niektoré obsahujú aj CD. Sú nepoškodené, nepoužité. Každá za 3€, pri kúpe spolu 9€. Poštovné podľa platného cenníka pošty.
Liptovské Sliače
3 €
Nová maturita z anglického jazyka B2
Skvelá príprava na maturitu z angličtiny pre stredné školy s gymnáziá - kniha je plná rôznych cvičení, readingov, listeningov a ďalšieho podľa maturitných okruhov Kontakt: philli255 @ gmail.com
Bratislava V - Petržalka
12 €
Tangram 3 - nemecký jazyk
Učebnica s pracovným zošitom a CD v jednom balení - pokročilá úroveň Kontakt: philli255 @ gmail.com
Bratislava V - Petržalka
10 €
1 42 43