Jazykové učebnice

Tomuto filtru nevyhovujú
žiadne inzeráty

Pozrite si najnovšie inzeráty z kategórie Jazykové učebnice

Maďarčina nejen pro samouky + CD (MP3)
Predám knihu Maďarčina nejen pro samouky + CD (MP3). Ďalšia z radu učebníc určených nielen samoukom. Autorka učebnicu rozdelila do 30 lekcií, z ktorých každá začína maďarským textom. V prvej polovici ju zostavila sama, v druhej časti sú úryvky z maďarskej beletrie a publicistických či odborných textov. Gramatická časť je zameraná na javy, ktoré tvoria jadro maďarskej gramatiky. Vzhľadom k odlišnej štruktúre maďarčiny sa gramatika preberá v inom poradí a rozsahu, než ako to býva zvykom. Cieľom učebnice je umožniť záujemcom naučiť sa čítať bežné a ľahšie texty. Slovná zásoba učebnice obsahuje asi 2500 slov a niekoľko sto frazeologických jednotiek. Na konci sú v tabuľkách zhrnuté prebrané gramatické javy, nechýba ani kľúč k cvičeniam a k článkom. Súčasťou učebnice sú dve audio CD, ponúkajúce nácvik správnej výslovnosti, texty a rozhovory zo všetkých lekcií. Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Finština nejen pro samouky + CD (MP3)
Predám knihu Fínština nielen pre samoukov. Prvá učebnica fínskeho jazyka pre Čechy ponúka v 31 lekciách úplné základy súčasnej fínštiny. Je určená predovšetkým pre tradičnú výuku pod vedením učiteľa, ktorý môže ďalej doplňovať a rozvíjať i to, čo mohlo byť naznačeno alebo zmieneno len okrajovo. Svojím usporiadaním je však táto učebnica vhodná i pre samoukov. Súčásťou učebnice sú praktický kľúč, ktorý okrem prekladov učebných textov a rozhovorov z jednotlivých lekcií učebnice a okrem riešení k cvičeniam obsahuje aj veľmi užitočný finsko-český slovník obsahujúci zhruba 3000 hesiel a česko-finský slovník o rozsahu zhruba 1000 hesiel a 2 audio CD (MP3). Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Angličtina nejen pro samouky + CD (MP3)
Predám knihu Angličtina nejen pro samouky + CD (MP3). Úplne nové, aktualizované, opravené a doplnené vydanie obľúbenej učebnice angličtiny, ktorá je vhodná nielen pre samoukov, ale aj pre školy a kurzy. Prístupnou formou vedie úplných či falošných začiatočníkov k osvojeniu základných znalostí anglickej gramatiky, slovnej zásoby v rozsahu asi 1800 slov, frazeológie a výslovnosti. Učebnica sa sústreďuje predovšetkým na dve základné jazykové zručnosti: počúvanie s porozumením, keď sa užívateľ naučí počúvať angličtinu v prirodzenom tempe a porozumieť anglickému oznámeniu a nácvik plynulého a správneho vyjadrovania v angličtine v každodenných situáciách. Súčasťou učebnice je kľúč pre takmer všetky cvičenia a abecedný anglicko-slovenský slovníček. Samostatným doplnkom učebnice sú dve CD s nahrávkami úvodných textov a radou výslovnostných a posluchových cvičení. Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Nemčina nejen pro samouky + CD (MP3)
Predám knihu Nemčina nejen pro samouky + CD (MP3). Úplne nová učebnica nemčiny prináša slovnú zásobu v rozsahu asi 2500 slov, všetku základnú gramatiku, užitočnú frazeológiu a praktické konverzačné obraty. Témy jednotlivých lekcií reflektujú súčasný každodenný život so zameraním na nemeckú realitu. Rôzne cvičenia, kvízy a zábavné scénky zaujmú svojou pestrosťou a uľahčia štúdium. Dôraz je kladený na: - porozumenie hovoreného aj písaného prejavu, - osvojenie základnej štruktúry nemčiny, - pochopenie odlišností medzi nemčinou a slovenčinou, - nácvik správnej výslovnosti, - zvládnutie komunikácie v bežných situáciách, - aktívne užívanie súčasnej hovorovej nemčiny. Súčasťou publikácie je brožúra s kľúčom k cvičeniam (vrátane prekladov všetkých úvodných textov i nahrávok) a súhrnným nemecko-českým slovníčkom. Vložené sú tri audio CD nahovorené rodenými hovorcami. Určená je pre užívateľov so vstupnou úrovňou A1 až B1 (začiatočník až mierne pokročilý), dosiahnuť možno stupňa pokročilosti B1 až C1 (mierne pokročilý až pokročilý). Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Gray Joanna -Starting English kurz pre začiatočník
Gray Joanna Starting English Mladé letá 124 strán Jazyk: anglicky, brožovaná A beginners course./kurz pre začiatočníkov/ nová, 2ks.. kniha nová + cvičebnica 1-2x použitá VÝROBCA: MLADÉ LETÁ POŠTOVNÉ A BALNÉ: 2,80 EUR
Nitra
5 €
Vyše 1300 anglických slovíčok, Prvá pomoc (nielen
Vyše 1300 anglických slovíčok, Prvá pomoc (nielen) pre začiatočníkov, Kolektív autorov Najprirodzenejšou cestou, teda aktivizáciou vizuálnej pamäti sa adept angličtiny ľahšie, a najmä natrvalo naučí slovíčka, s ktorých zapamätaním by mal bez pomoci vtipných kresbičiek nepochybne ťažkosti. Taliansky originál tejto knihy si získal veľkú obľubu a osvedčil sa naozaj ako "prvá pomoc" (nielen) pre začiatočníkov. POČET STRÁN159 pevná väzba JAZYK anglický úplne nová VÝROBCA: FORTUNA PRINT POŠTOVNÉ A BALNÉ: 2,50 EUR
Nitra
5,50 €
ANGLIčTINA PRE SAMOUKOV English Course
ANGLIčTINA PRE SAMOUKOV-Sada English Course - učebnica + príloha s CD - vyd. Art Progres, brožované,nové, nepoužívané, triedim knihy... VÝROBCA: PROGRES POŠTOVNÉ A BALNÉ: 2,80 EUR
Nitra
5 €
Solutions pre stredné školy
Predám učebnicu a PZ Solutions. Učebnica málo používaná, PZ používaný častejšie. Cvičenia sú vygumované a občas aj vybielené, pretože boli niektoré cvicenua vyplnené perom. Cena 8€ spolu.
Veľký Kýr
8 €
Francúzština pre samoukov + CD (MP3)
Predám knihu Francúzština pre samoukov - Pravda, Pravdová. Učebnica je určená predovšetkým pre samoukov, ale môže byť užitočnou pomôckou aj pre tých, ktorí si chcú zopakovať a osviežiť svoje znalosti z francúzštiny. Učivo je spracované v 35 lekciách, po každých piatich lekciách je jedna opakovacia. Je určená pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť základy hovorovej francúzštiny individuálnym tempom a bez učiteľa. Pomocou učebnice sa môžete učiť všade, kde chcete užitočne stráviť čas. Naučíte sa francúzsku výslovnosť, gramatiku, slovnú zásobu a frazeológiu potrebnú na dorozumenie v bežných situáciách. Učiteľa vám nahradia 3 CD (ktoré nie sú súčasťou knihy) a kľúč so správnym riešením všetkých cvičení. Súčasťou učebnice je kľúč (riešenia cvičení a prekladov zo slovenčiny do francúzštiny) ako aj francúzsko-slovenský slovník. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Nová nemčina pre samoukov + CD (MP3)
Predám knihu Nová nemčina pre samoukov + CD (MP3). Učebnica je zostavená tak, aby sa z nej mohli učiť úplní začiatočníci aj pokročilejší používatelia tohto jazyka, samouci aj návštevníci jazykových kurzov. Slovíčka aj gramatiku sa čitateľ učí pri čítaní príbehu Slováka Milana, ktorý prichádza do rakúskeho Grazu ako mladý softvérový vývojár. Postupne sa zoznamuje s pracovným prostredím a spoznáva odlišnosti života na Slovensku a v zahraničí. Každá lekcia je venovaná určitej téme, napríklad príchodu do nového prostredia, nástupu do zamestnania, predstavovaniu sa, vybavovaniu účtu v banke či návšteve lekára. Učebnica obsahuje zrozumiteľne zostavenú gramatiku, prehľad najužitočnejších nemeckých fráz a slov, CD s nahrávkami nemeckých textov v MP3 formáte, záložku s nemeckými nepravidelnými slovesami a množstvo cvičení. Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Anglická učebnica - New English File
Do knihy je písané iba ceruzkou (na požiadanie môžem vygumovať). Na knihe sú vidieť známky používania. Cena 10 € + poštovné.
Hradište pod Vrátnom
10 €
Učebnice anglického a ruského jazyka
Predám učebnice Opportunities + CD ako na obrázkoch č.1,2 a 3. spolu 10 €. Obr. č.4 - História amerických dejín a literatúry cena 2 €. Obr. č.5 - Staršie učebnice, Zemepis, Dejepis, Zoológia, Botanika, Literárna Výchova, Zbierka úloh a príkladov z aritmetiky a algebry, Matematické úlohy na prijímacie skúšky na vysoké školy a Rybár – príručka. Cena 4 € Audio kazety Blueprint, cena za kus 1 €. Cena za všetko 15 €. Do TN doručím poslať môžem
Nová Dubnica
dohodou
Anglický jazyk/British and American studies
Predám skriptá, materiály, podklady, knihy - odporúčanú aj doplnkovú literatúru v odbore Anglický jazyk a literatúra a Britské a americké štúdia. K dispozícií tiež rôzne spracované materiály, podklady z povinných, výberových, ale aj voliteľných predmetov, vypracované štátnicové otázky a skriptá k štátniciam a tiež knihy k samotnému štúdiu anglického jazyka. Foto je len ilustračné, nakoľko je toho veľmi veľa a všetko by sa mi sem nevošlo. Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Angličtina pre samoukov + CD (MP3)
Predám knihu Angličtina pre samoukov + CD (MP3). Angličtina pre samoukov je učebnica pre každého, kto sa chce naučiť po anglicky. Jednotlivé lekcie oboznámia študenta so základmi anglickej gramatiky i so slovnou zásobou a naučia ho správne sa vyjadrovať v daných situáciách. Táto učebnica je určená dospelému samoukovi-začiatočníkovi, ale dá sa použiť aj na hodinách s učiteľom. Je praktickým sprievodcom života Paddyho Browna, pričom zároveň dáva praktické rady, ako používať jazyk v bežnej praxi. V každej lekcii sa vyskytujú reálne situácie a vhodná slovná zásoba. V prvých štyroch lekciách každého bloku sa oboznámite s novými gramatickými javmi, piata lekcia sa venuje opakovaniu. Angličtina pre samoukov je napísaná so zreteľom na potreby učiaceho sa. Cieľom každej lekcie je motivovať študentov ukážkou, čo všetko sa dá dosiahnuť. Učebnica ponúka nový prístup k štúdiu jazyka, využíva humorné situácie a opakovanie. Je praktickou príručkou na zvládnutie jazyka v akejkoľvek učebnej situácii, s učiteľom i bez neho. Každá lekcia má týchto sedem častí: 1. článok 1 (Reading 1), 2. Slovná zásoba k článku 1, 3. Gramatika, 4. Článok 2 (Reading 2), 5. Slovná zásoba k článku 2, 6. Rozhovor, 7. Cvičenia. Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Ruština pre samoukov + CD (MP3)
Predám knihu Ruština pre samoukov. Po tejto publikácii môžu siahnuť rovnako začiatočníci, ako aj mierne pokročilí, pretože je určená všetkým, ktorí majú záujem zvládnuť základy ruštiny tak, aby sa dorozumeli v bežných spoločenských situáciach, ale aj tým, ktorí majú záujem hlbšie preniknúť do štúdia ruského jazyka. Pracuje sa s ňou ľahko, pretože popri výučbe základných pravidiel výslovnosti a pravopisu spracúva v 16 lekciách najbežnejšie témy potrebné pri dorozumievaní, gramatické tvary i základnú slovnú zásobu. Stálu spätnú väzbu dôležitú pre samoukov zabezpečuje kľúč správnych odpovedí. Súčasťou publikácie je nahrávka textov a cvičení na CD, ktorá je nevyhnutnou pomôckou najmä pri nácviku ruskej výslovnosti, intonácie a čítania. Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Angličtina - knihy gramatiky, praktickej konverzác
Predám pomôcky na výuku angličtiny: A/ Přehled anglické mluvnice, Dr. Rostislav Nebol, 1991, 48 strán, C E N A: 3,00 EUR. B/ Gramatika angličtiny v kocke, V. Ševčíková, 1991, 33 strán, C E N A: 3,00 EUR. Odosielam aj obyčajne. Info prosím mailom. Pozri všetky moje inzeráty.
Bratislava
3 €
Direct method + CD (MP3)
Predám celú sériu kníh Direct method + CD (MP3). V súčasnosti je na trhu množstvo metód, no direct je jedna z najefektívnejších. Metóda je vhodná pre všetkých, no najmä pre začiatočníkov. Tí vďaka nej vel'mi rýchlo začínajú rozumieť a následne rozprávať. Samozrejme vhodné tiež pre každú cieľovú skupinu. Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Španielčina pre samoukov + CD (MP3)
Predám knihy španielčiny + CD (MP3). Španielčina pre samoukov je určená všetkým, ktorí sa chcú v pomerne krátkom čase naučiť používať tento jazyk v bežnom živote. Po zvládnutí knihy bude čitateľ - samouk či študent, ktorý ju prechádza s učiteľom, kompletne vyzbrojený na komunikáciu v španielskom jazyku. Cvičebnica k Španielčine pre samoukov obsahuje jedinečný súbor nových cvičení na zopakovanie gramatiky či na precvičenie najbežnejších fráz a slovnej zásoby. Všetky cvičenia v tejto knihe sú zoradené podľa obsahovej a gramatickej štruktúry učebnice Španielčina pre samoukov, takže môžu byť skvelým doplnkovým materiálom pre všetkých, ktorí sa z tejto učebnice učia či učili sami alebo ju využívajú v rámci jazykových kurzov. Využiť ju však môžu aj takí študenti, ktorí so Španielčinou pre samoukov nikdy nepracovali a chceli by si len otestovať svoje znalosti španielčiny. Kniha obsahuje aj cvičenia na precvičenie výslovnosti a počúvania s porozumením. Aktualizované, ôsme vydanie úspešnej a obľúbenej dvojdielnej učebnice španielčiny je ideálnou pomôckou pre tých, ktorí majú záujem naučiť sa komunikovať v jednom z najrozšírenejších jazykov sveta. V praxi overená metodika je založená na princípe malých krokov a sústavnej spätnej väzbe, ktorá umožňuje spoľahlivo dosiahnuť stanovené komunikatívne ciele, t. j. nielen dohovoriť sa v bežných situáciách každodenného života, ale vedieť sa tiež aktívne zúčastňovať rozhovorov na témy z osobného, pracovného, ako aj spoločenského života. Aktualizácia učebnice zahŕňa najmä úpravy textov podľa poslednej reformy španielskeho pravopisu a zmeny v reáliách Španielska a krajín Latinskej Ameriky. Moderne koncipovaná učebnica, ktorá spĺňa všetky požiadavky efektívneho prístupu k osvojeniu si jazyka. Tematické okruhy v pätnástich kapitolách zodpovedajú požiadavkám praxe, či už ide o bežné témy každodenného života, korešpondenciu, objednanie hotela, pohyb na letisku a pod. Uvádza dialógy reprezentujúce bežné situácie, ukážky, ako napísať list, životopis, objednávku, faktúru či porozumieť inzerátu, otázkam na pracovnom pohovore a iné. Knihy sú nepopísané, nezvýrazňované, nijak nepoškodené. Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Nemčina pre samoukov + CD (MP3)
Predám knihu Nemčina pre samoukov + CD (MP3). Učebnica sa snaží podnietiť aktívny záujem študenta, inšpiruje samouka k tomu, aby intenzívne pracoval so slovníkom alebo si i domýšľal, a tak sa naučil nie otrocky prekladať, ale najmä postrehnúť zmysel písaného a hovoreného textu. Pätnásť lekcií obsahuje množstvo textov a celou knihou sa vinie zaujímavý príbeh. Obsahuje CD s MP3 nahrávkami Nemčina pre samoukov je určená všetkým, ktorí sa chcú pomerne rýchlo, ľahko a hlavne zábavnou formou naučiť nemecky a používať tento jazyk v bežnom živote. Hrdinky knihy Karin a Conny vás prevedú rôznymi úskaliami nemčiny a oboznámia vás aj s reáliami nemecky hovoriacich krajín. Pri čítaní ich príbehu pritom nebudete mať dojem, že sa učíte – nemčina sa vám jednoducho dostane pod kožu. Po zvládnutí tejto knihy bude čitateľ – samouk či študent, ktorý ju prechádza s lektorom, vyzbrojený na komunikáciu v nemeckom jazyku. Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou