9 inzerátov
Odborné vysokoškolské texty na mieru, na doma
Odborné vysokoškolské texty na mieru, na doma
Hľadáme spracovateľov pre náš portál pre tvorbu študijných textov a vysokoškolských skrípt. Hľadáte flexibilnú prácu z domu s časovou náročnosťou podľa vašich možností? Chcete si zarobiť zaujímavé finančné odmeny a zároveň si zvýšiť kvalifikáciu vo vlastnom obore? Hľadáme schopných spracovateľov (VŠ alebo absolventov) pre tvorbu študijných textov, seminárnych, ročníkových, bakalárskych, diplomových a doktorských prác v slovenskom jazyku (po dohode možno i v češtine, prípadne iný jazyk). Ďalej je možné spracovávať prípadové štúdie, výukové materiály, texty pre podnikateľské zámery a ďalšie podklady podľa priania klienta. Na základe zadania sa rozhodnete, či máte záujem danú tému spracovať a vyberáte si témy podľa Vašej odbornosti, záujmu a časovej náročnosti. V prípade záujmu o spoluprácu zašlite odpoveď prostredníctvom tohto inzerátu s následujúcimi prílohami: 1. Žiadosť o spoluprácu 2. Scan diplomu s najvyšším dosiahnutým vzdelaním 3. Profesný životopis Ponúkame: - nadštandardné finančné ohodnotenie - prácu z domu - flexibilná pracovná dobu - voľba témy podľa vlastného záujmu a časových možností - spolupráca je zmluvne ošetrená - motivácia v podobe bonusov Požadujeme: - ukončené bakalárske štúdium - perfektnú znalosť slovenského jazyka a gramatiky - prácu v MS Word vrátane formátovania na vysokej úrovni - výbornú znalosť a orientáciu vo vybranom obore - neobmedzený prístup k internetu a odbornej knižnice - zodpovednosť a spoľahlivosť z hľadiska dodržania termínov - časová flexibilita
Košice
1 000 €
Upratovačka
Upratovačka
Hľadáme upratovačku do nášho zariadenia na Zobori. Nástup možný ihneď. Bližšie informácie poskytnem telefonicky.
Nitra
3,50 €
ucitelka mš
ucitelka mš
Pekny den hladam pracu ako uc.mš ,prax 30 rokov.
Tesárske Mlyňany
700 €
Učiteľka MŠ
Učiteľka MŠ
Hľadáme od nového školského roka kvalifikovanú učiteľku do MŠ v Bratislave s nástupom od 19.augusta 2019 na plný pracovný úväzok.
Bratislava III - Nové Mesto
678,50 €
Pomocná sila do kuchyne MŠ
Pomocná sila do kuchyne MŠ
Hľadáme pomocnú silu do kuchyne na 4,5 hod úväzok od 8,30 do 13.00 hod. na umývanie riadu a pomocné práce v kuchyni materskej školy na Cyprichovej 74 v Bratislave Rači od 02.09.2019.
Bratislava III - Rača
370 €
Vyučená kuchárka
Vyučená kuchárka
Prijmeme vyučenú kuchárku do školskej kuchyne
Martin
500 €
Pedagogický asistent – Vychovávateľ na ZŠ, SŠ..
Pedagogický asistent – Vychovávateľ na ZŠ, SŠ..
Uchádzam sa o dané pedagogické pozície a možnosť/ti – pedagogického asistenta (odborný asistenta) na I. – II. stupni ZŠ, (SŠ), vychovávateľa na ZŠ, SŠ v ŠKD, ŠD, ŠI, učiteľa na I. – II. stupni ZŠ, (SŠ), popr. o dané ekonomické pozície – odborný asistenta, administratívny pracovník, referenta, konzultanta a pod. (Lokalita: Sereď, Galanta, Šaľa, Trnava, BA I – III, Nitra). Mám ukončené VŠ – vzdelanie I. stupňa, bakalárske štúdium i priebehy VŠ – vzdelania II. stupňa Mgr. štúdia, V. roč., 10. semester absolvované na UKF v Nitre a vykonanú priebežne 10,5 – ročnú pedagogickú činnosť a aj životnú empíriu v oblasti školstva v pôsobení ako učiteľka na I. stupni ZŠ /CJ, učiteľka na II. stupni ZŠ – SJL/CJ, BIO, VYV, INV, pedagogická asistentka (odborná asistentka) na I. – II. stupni ZŠ a pod.
Nitra
930 €
Hľadáme  pani učiteľku  v Dúbravke
Hľadáme pani učiteľku v Dúbravke
Hľadáme pani učiteľku do jasličiek v Bratislave - Dúbravke. Nástup ihneď. Preferujeme prax v jasliach a prácu na živnosť. Ďalšie podmienky dohodneme na osobnom pohovore.
Bratislava IV - Dúbravka
dohodou
hľadáme pracovníka stavebného úradu
hľadáme pracovníka stavebného úradu
Vec: Pracovník stavebného úradu Obec Plavecký Štvrtok zastúpená starostom Radoslavom Benkovičom hľadá pracovníka na stavebný úrad na plný úväzok. Požadované vzdelanie vysoká škola - stavebná fakulta, alebo stredná škola so stavebným zameraním, výhodou je prax na stavebnom úrade. Je potrebné aby pracovník mal, alebo v čo najkratšom možnom termíne získal osvedčenie o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu. V zmysle zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 462/2004 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o osobitných kvalifikačných predpokladoch požadovaných u zamestnancov určitých úsekov štátnej správy starostlivosti o životné prostredie vykonávanej obcou je potrebné získať osvedčenie o osobitnom kvalifikačnom predpoklade na jeden z úsekov : (1) Na úseku ochrany ovzdušia (2) Na úseku ochrany vôd a nakladania s vodami (3) Na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií (4) Na úseku rybárstva (5) Na úseku odpadového hospodárstva (6) Na úseku ochrany prírody a krajiny Mzda zamestnanca bude stanovená podľa zákona č. 553/2003 Z.z. zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa novely zákona č. 318/2018 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Plavecký Štvrtok
dohodou